Hội CCB huyện Vĩnh Trường (Vĩnh Phúc) tập huấn cho 90 đồng chí Phó Chủ tịch và ủy viên BCH Hội cơ sở; thành lập mới 3 CLB CQN, số thành viên tham gia lên tới 126 đồng chí. Tổ chức 14 buổi nói chuyện truyền thống cho hàng nghìn thanh niên, học sinh ở các trường trong huyện.

Vũ Thư