Hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư. Ảnh minh họa: Hanoimoi.com.vn

Ngày 11-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 805/CĐ-TTg gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác xây dựng pháp luật; hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai các công việc: Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ, trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện, góp ý các dự án luật, đề nghị xây dựng luật theo đúng chủ trương của Đảng, Quốc hội; thực hiện nghiêm túc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chấp hành nghiêm các nghị quyết của Chính phủ về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, các kết luận, chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật.

Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác xây dựng pháp luật, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 18-6-2022 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung và tiến độ trình các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

ANH VIỆT