CLB CCB giúp nhau làm kinh tế có hiệu quả tỉnh Lai Châu ra mắt đánh dấu việc hoàn thành công tác phát triển tổ chức Hội của Hiệp hội.

Hết nhiệm kỳ I (2013-2018), Hiệp hội có 41/63 tỉnh, thành phố thành lập được tổ chức Hội. Nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023) là phải hoàn thành công tác phát triển tổ chức Hội trên cả nước. Tuy nhiên, đến tháng 6-2021, đã có 63/63 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội (trước thời hạn hơn 2 năm). Tỉnh sau cùng là Lai Châu, ngày 21-7-2021, CLB CCB giúp nhau làm kinh tế được thành lập.  

Hiện nay, Hiệp hội đang hoạt động dưới hai hình thức: Hội Doanh nhân CCB do các tỉnh, thành phố thành lập và CLB Doanh nhân CCB trực thuộc Hội CCB các tỉnh, thành phố. Những hình thức tổ chức này đều đang phát huy được thế mạnh và hiệu quả trong hoạt động, xây dựng, phát triển chung của Hiệp hội. Nhiều tổ chức Hội đã thành lập được các Hội, CLB ở cấp quận/huyện/thị, xã/phường/thị trấn.

Đặc biệt, Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương, không chỉ 12/12 huyện, thành phố, thị xã có tổ chức Hội, mà còn thành lập được tổ chức Hội đến cấp xã, phường, thị trấn với 45 CLB. Điển hình là Hội Doanh nhân CCB huyện Kim Thành thành lập được 18/18 CLB cấp xã, phường, thị trấn đạt 100%; mỗi CLB có từ 15-60 hội viên.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB tỉnh Hải Dương cho biết: Đối với chúng tôi, những người lính trên trận tuyến mới của Hải Dương luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, đúng pháp luật, tạo việc làm cho con em CCB, nhân dân địa phương, nộp thuế đầy đủ cho Nhà nước mà còn làm tốt công tác từ thiện xã hội. Các tổ chức, cá nhân trong Hội tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, ủng hộ các phong trào do địa phương phát động, thường xuyên chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn… Chính nhờ vậy, các cấp Hội Doanh nhân của tỉnh tạo được lòng tin với nhân dân, được chính quyền địa phương và Hội CCB các cấp quan tâm tạo điều kiện để thành lập các tổ chức Hội đến cơ sở.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tổ chức Hội ở các cấp quận/huyện/thị, xã/phường/thị trấn trong Hiệp hội là 409 và 13.764 hội viên cá nhân, trong đó có 2.856 doanh nghiệp, 1.176 HTX, 7.601 trang trại gia trại nông - lâm - nghiệp và 2.086 tổ hợp tác nghề nghiệp khác...

Có được những kết quả trên là nhờ sự nỗ lực vận động, khắc phục khó khăn của Thường trực Hiệp hội quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội II đề ra, đồng thời là sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của Hội CCB và Hội Doanh nhân, CLB Doanh nhân CCB các cấp, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương trong việc thành lập các tổ chức Hội cơ sở nhằm giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế địa phương.

Trên cơ sở Hiệp hội đã có tổ chức Hội trên cả nước, để việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội được thống nhất, kịp thời, hiệu quả, Hiệp hội thống nhất phân chia các đơn vị thành 9 Cụm thi đua theo địa giới hành chính. Hoạt động của các Cụm thi đua đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc trao đổi học tập, rút kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại và công tác từ thiện xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Hiền - Phó chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam đánh giá: Giai đoạn 2018-2023 là thời kỳ đại dịch Covid-19, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhưng với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển hội viên trong toàn Hiệp hội, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội luôn được chú trọng và có bước tiến vượt bậc. Các tổ chức Hội phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sâu sát đến cơ sở, nhất là việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam.  

Vũ Minh