Tuy nhiên, hai mặt công tác ghi nhiều dấu ấn trong Hội cũng như ngoài quần chúng là phong trào giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của Hội. Trong nhiệm kỳ Hội đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh Gia Lai tạo nguồn vốn giúp hội viên với số dư 21.167 triệu đồng, cho 2.116 lượt CCB, tạo việc làm cho 1.200 lao động, đồng thời phối hợp với các ngành tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác khuyến nông, phổ biến những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi để các cơ sở Hội sử dụng các nguồn vốn trên có hiệu quả. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng quỹ Hội được các cấp Hội duy trì thường xuyên, bình quân đạt 450.000 đồng/người, có nhiều chi hội đạt trên 1 triệu đồng/người, nhờ vậy đời sống hội viên được ổn định, số hộ gia đình khá, giàu từ 46,3% (năm 2007), nay tăng lên 54,6%; có 13 doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH do hội viên làm chủ; 31% số hội viên có trang trại lớn nhỏ; diện tích trồng cây công nghiệp của CCB lên tới 843 ha cà phê, 175 ha cao su, 35 ha tiêu…

Mặt công tác đáng ghi nhận thứ hai là việc chăm lo các chế độ, chính sách cho hội viên. Trong nhiệm kỳ, Hội đã phối hợp giải quyết cho 393 hội viên hưởng chế độ theo Quyết định 290, 188 của Chính phủ; 170 hội viên được hưởng chế độ 142 và 267 hội viên hưởng chế độ chất độc da cam/đi-ô-xin; làm thẻ BHYT cho 1.165 người; 18 CCB được giám định để hưởng chế độ thương binh và 85 CCB được đi an dưỡng…

Những kết quả đạt được qua những hoạt động trên đã được T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua và nhân dịp Đại hội nhiệm kỳ V, lãnh đạo TP Plây Cu cũng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất.

SĨ NHÂN