Rau diếp cá có tác dụng hạ sốt.

Sau tiêm vắc-xin Covid-19, khi bị sốt, ngoài các biện pháp xử trí sốt sau tiêm đã được Bộ Y tế hướng dẫn, bạn có thể tham khảo cách sử dụng thuốc nam để hỗ trợ hạ sốt.

Thuốc nam đắp hạ sốt:

Bài 1. Dùng hạn liên thảo (nhọ nồi): 500g tươi, giã nát, chia 6 phần, gói giấy bản hoặc vải màn đắp lên trán 2 phần và 4 phần còn lại chia đắp hai bên cổ (nơi động mạch cảnh đi qua), hai cổ tay (động mạch quay đi qua), cổ chân (động mạch mắt cá trong đi qua).

Bài 2. Dùng lá tích tuyết thảo (rau má): 500g tươi, giã nát, đắp như trên.

Bài 3. Dùng mã xỉ hiện (rau sam): 500g tươi, giã nát, đắp như trên.

Bài 4. Dùng lá chi tử (lá dành dành): 500g tươi, giã nát, đắp như trên.

Bài thuốc uống giúp hạ sốt:

Bài 1: Hạn liên thảo tươi 20g, tích tuyết thảo tươi 20g, cỏ mần trầu 20g, râu ngô 20g; sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần, uống khi thuốc nguội.

Bài 2: Mã xỉ hiện tươi 20g, lá cúc tần 10g, hạn liên thảo tươi 16g, tang diệp 16g; sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần, uống khi thuốc nguội.

Bài 3: Tích tuyết thảo tươi 30, ngư tinh thảo tươi 30g, hắc diện thần tươi (rau ngót) 30g, mã đề 30g; sắc uống ngày 1 thang, chia 2 lần, uống khi thuốc nguội.

Hải Tiến