Chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9-2022, Nghị định 47/2022 của Chính phủ quy định đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, tài xế, nhân viên phục vụ trên xe (nếu có) khi nhận hàng hóa ký gửi ô tô (người gửi hàng hóa không đi theo xe) phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ, chính xác năm thông tin gồm: Tên hàng hóa, họ và tên, địa chỉ, số CMND/CCCD, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không.

Thua An