Có Thông tư 02 của Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) về giảm và miễn đăng kiểm xe mới; kết hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Quân đội tăng cường, các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (viết gọn là Trung tâm) ở Hà Nội có giảm. Nhưng T.P Hồ Chí Minh thì không những không giảm mà còn không ngừng tăng.

Nguyên nhân rất dễ hiểu, là do T.P Hồ Chí Minh hiện chỉ có 6/19 Trung tâm hoạt động, trong khi thành phố đến hết tháng 3 vẫn còn tới 28.450 lượt xe phải đăng kiểm. Nghĩa là nếu không có giải pháp mới thì tình trạng đăng kiểm ở T.P Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục quá tải.

Tuy nhiên, cũng từ sự ùn ứ trên mà các chuyên gia giao thông đã chỉ ra một bất hợp lý rất đáng tiếc ở Thông tư 02 của Bộ GTVT, khi máy móc quy định giãn đăng kiểm cho xe phải đăng kiểm 6 tháng/lần, nay lên 12 tháng/lần vẫn phải đi đăng kiểm lại để được lên 12 tháng.  

Nếu quy định “tự động giãn đăng kiểm” (hồi tố) cho xe phải đăng kiểm 6 tháng theo quy định cũ ngay khi Thông tư 02 có hiệu lực thì sẽ giảm được hơn 3 triệu lượt người đi đăng kiểm cho xe từ 6 tháng lên 12 tháng.

Cũng có nguyên nhân khách quan, do hiện nay chưa có quy định về khái niệm “hồi tố” trong văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta, nhưng trong những trường hợp cần thiết để bảo đảm lợi ích chung của xã hội, thực hiện các quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân thì vẫn cần phải áp dụng, như công văn kiến nghị của Hiệp hội Giao thông Việt Nam vừa gửi về Bộ GTVT.

Đây chính là giải pháp mới, hiệu quả nhất để góp phần giảm áp lực cơ bản cho các Trung tâm đăng kiểm ở T.P Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung, lại bớt được không nhỏ thời gian, công sức, tiền bạc của nhân dân.

Huy Thiêm