Có lẽ một trong những vấn đề nhức nhối nhất hiện nay chính là chất lượng Thanh tra xây dựng.

Chẳng riêng gì các thành phố lớn, mà ở đâu cũng thế, Thanh tra xây dựng “quyền” rất to, nhưng trách nhiệm dường như rất nhỏ.

Còn những vụ tiêu cực trong Thanh tra xây dựng thì thôi rồi...! Điển hình nhất là vụ Đoàn Thanh tra của Bộ Xây dựng, thanh tra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tháng 6-2019, chiếm đoạt, thu lợi bất chính tới 2,057 tỷ đồng, trong đó riêng bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng đoàn, nhận hơn 1,3 tỷ đồng, bị Tòa tuyên phạt 15 năm tù.

Có lẽ cũng chính vì thế mà phong thanh T.P Hồ Chí Minh đề xuất lên Chính phủ cho thành phố thí điểm “Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị” là ai nấy vào mạng xem ngay. Các báo điện tử cũng đón đầu đưa ở trên đầu trang. Nhưng, té ra, đề xuất của Thành phố không có gì liên quan đến việc nâng cao chất lượng thanh tra xây dựng, mà chỉ là dùng tên gọi khác để gộp công việc, có quyền rộng hơn sang cả lĩnh vực trật tự đô thị, như phạt người đổ phế thải không đúng quy định chẳng hạn... Vì thế mới có tên gọi như trên.

Nhân tiện, cộng đồng mạng phản hồi, hầu hết mong muốn các cấp, các ngành phải xem Thanh tra xây dựng nước mình làm ăn kiểu gì? Nếu Thanh tra xây dựng hoạt động theo Luật Thanh tra, thì có nghĩa là Luật Thanh tra có kẽ hở. Mà có kẽ hở thì phải sửa chứ? Giống như con đê có tổ mối thì phải diệt tổ mối đó đi thì mùa lũ, con đê mới ngăn được nước.

Nhiều ý kiến còn đề xuất nước ta nên áp dụng Thanh tra xây dựng dân dụng  theo cơ chế thị trường (công ty tư nhân) như nhiều nước trên thế giới, là “tiệt” tham nhũng ngay, lại tiết kiệm một phần ngân sách nhà nước chi cho thanh tra.

Cũng có ý kiến suy luận bảo, biết sai không sửa vì “lợi ích nhóm” - nghe chưa hẳn đã đúng, nhưng xót hết cả ruột!

Huy Thiêm