Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, Chi hội phát động thi đua sản xuất – kinh doanh, giúp nhau biết làm kinh tế, phát triển ngành nghề, từng bước cải thiện đời sống.
Đến nay, đời sống gia đình các hội viên trong Chi hội được nâng lên rõ rệt: 100% số họ có nhà xây; tất cả các gia đình đều có xe máy, ti vi, đài phát thanh Tiếng nói VN. Chi hội CCB thôn Nghê 2 luôn luôn là điểm sáng trong các chi hội ở xã Vĩnh Ngọc

Thành Nam