Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể.

Sáng 3-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ trì và phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Văn Thể cho biết, việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược của Đảng; do đó, công tác này cần được thực hiện đúng quy trình, chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch; bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn chính xác, khách quan, công tâm.

Nhấn mạnh các tiêu chuẩn giới thiệu quy hoạch Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, người được giới thiệu quy hoạch phải có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật; luôn gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, có trách nhiệm cao trong công tác, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, người được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu quy hoạch phải là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo; tôn trọng trí tuệ tập thể, phát huy tối đa khả năng, năng lực của cán bộ cấp dưới.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, người được giới thiệu quy hoạch hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tạo được niềm tin, sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên; đáp ứng tốt chức danh được quy hoạch.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất cao giới thiệu 1 nhân sự của Đảng ủy Khối quy hoạch Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

TTXVN