Nghị định 105/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 8-9-2020 về chính sách giáo dục mầm non sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11-2020, thay thế Nghị định số 06 năm 2018.

Khoản 3, Điều 15, Nghị định 105 nêu rõ: Giáo viên mầm non dạy hợp đồng ở trường mầm non công lập được hưởng các chế độ, chính sách như viên chức đến hết năm 2021.

Nghị định 105 còn bổ sung chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non dân lập, tư thục tối thiểu 800.000 đồng/tháng nếu có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non, có hợp đồng lao động và trực tiếp chăm sóc nhóm trẻ có từ 30% trẻ em là con công nhân làm việc ở khu công nghiệp...

Lã Đỗ