Thượng tướng Phạm Hồng Hương trao đổi với các đại biểu

                 Ngày 21.7, Đoàn cán bộ TW Hội CCBVN do Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó chủ tịch TW Hội làm trưởng đoàn đã làm việc với UBNDTP Đà Nẵng về giám sát kết quả thực hiên Nghị định (NĐ) 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 và NĐ 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh (CCB). Đồng chí Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng, đại diện UBMTTQ và các ngành có liên quan của TP đã làm việc với đoàn.

               TP Đà Nẵng đã triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ Pháp lệnh CCBVN, Nghị quyết 09-NQ/TW của Bộ chính trị, Nghị định 150, 157 của Chính phủ đã có tác dụng to lớn, thiết thực, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội đối với công tác CCB, nhất là chăm lo xây dựng tổ chức Hội và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội CCB trong các hoạt động thường xuyên. Nổi bật là công tác tổ chức, biên chế các cấp Hội, công tác cán bộ, chế độ lương và phụ cấp, kinh phí, hổ trợ nguồn vốn sản  xuất-kinh doanh cho hội viên, thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với nhiều chính sách vượt trội. Do đó đã phát huy được tiềm năng to lớn của CCB và Hội CCB trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng phát triển.

ĐC Ngô Thị Kim Yến, Phó chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng báo cáo việc thực hiện NĐ 150 của chính phủ

                   Thay mặt đoàn giám sát, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đã phát biểu biểu dương và đánh giá cao những nổ lực lớn của TP Đà Nẵng trong việc triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các NĐ 150 và 157 trong nhiều năm qua. Đặc biệt, với tình cảm, trách nhiệm với CCB- những người lính Cụ Hồ đã chịu nhiều gian khổ, hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến và ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,  TP Đà Nẵng không những thực hiện đúng các chủ trương, chính sách mà còn vận dụng một số chính sách vượt trội, tạo nhiều thuận lợi cho Hội hoạt động hiệu quả hơn và cải thiện đời sống vật chất và tinh thần hội viên CCB. Đây là những việc làm có ý nghĩa sâu sắc, nhân văn đối với những ngươi đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc.

                     Đoàn giám sát Hội CCBVN ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của UBNDTP Đà Nẵng với Ngân hàng chính sách xã hội và chính phủ về những bất cập cần tháo gỡ để thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách đối với Hội CCB và cán bộ, hội viên CCB trong thời gian tới.

                                                          Tin, ảnh: Nguyễn Phát