Từ sau Đại hội cựu quân nhân lần thứ nhất (2004) đến nay, huyện Gia Viễn, Ninh Bình đã có 21 Ban chủ nhiệm CLB ở cấp xã, thị trấn và 188 tổ CLB cựu quân nhân ở thôn xóm. Thực hiện Kết luận 66-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, Hội CCB huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, chủ trì và phối hợp với Ban CHQS, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện hướng dẫn các cơ sở tổ chức đại hội điểm CLB CQN cho 21 xã, thị trấn tại xã Gia Thịnh (ngày 9-3-2011) đã tạo nên sự chuyển biến mới. Hội CCB, Ban CHQS, Đoàn thanh niên ở các xã, thị trấn đã phối hợp chỉ đạo Ban chủ nhiệm CLB CQN lần I chuẩn bị đầy đủ các văn bản như: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2004 -2011), đề án nhân sự, dự thảo quy chế hoạt động của CLB CQN và đã được Thường trực Đảng ủy, UBND xã, thị trấn thông qua, hỗ trợ kinh phí và định ngày tổ chức đại hội. Đây là một việc làm hết sức khó khăn, do CLB CQN chỉ có ở cơ sở, hoạt động với hình thức tự nguyện, tự thu, tự chi, tự trang trải, nhưng các nơi đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đúng tiến độ, đúng thời gian quy định, cơ cấu và Ban chủ nhiệm CLB do đại hội bầu hợp lý, đủ tiêu chuẩn. Các đồng chí lãnh đạo ở cơ sở đến dự đã đánh giá cao những đóng góp tích cực, có hiệu quả của lực lượng CQN, đã bổ sung cho Đảng những cán bộ gương mẫu; sự chủ động, sáng tạo, kiên quyết trong việc quán triệt Kết luận 66 của bí thư, tham mưu cho cấp ủy, chủ trì trong phối hợp với Ban CHQS, Đoàn thanh niên hướng dẫn tổ chức đại hội thành công; 3 cơ quan phối hợp nhịp nhàng, cùng nhau kiểm tra, đôn đốc, phân công đi dự đại hội ở cấp cơ sở, tạo niềm tin rất lớn cho lực lượng CQN và nhân dân. Cũng từ sự đánh giá ấy mà UBND xã, thị trấn thông qua HĐND đã tạo điều kiện kinh phí hoạt động cho Ban chủ nhiệm CLB để hằng năm tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động, phát huy những mặt tốt và chỉ ra các điểm yếu để khắc phục kịp thời.

Mới đây 3 cơ quan này đã phối hợp tổ chức Đại hội CLB CQN nhiệm kỳ II (2011 – 2016) khá thành công. Trên địa bàn toàn huyện hiện có 65,1% số CQN trở về địa phương đã tham gia sinh hoạt trong CLB. Tại đại hội, Thường trực Hội CCB tỉnh Ninh Bình đã tặng bằng khen cho 1 ban chủ nhiệm CLB CQN và 4 cá nhân xuất sắc qua nhiệm kỳ I.

QUÁCH VĂN HOA