Gia trại của CCB Nguyễn Hữu Tam (ở xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn, Hải Dương) thường xuyên duy trì đàn lợn lái, lợn thịt có thời điểm lên tới trên 100 con, 2 ao cá thương phẩm với diện tích trên 2.000m2, nuôi đủ các loại gồm cá chim trắng, rô phi đơn tính, chép lai... và 1 ao 420m2 chuyên sản xuất cá giống để nuôi và xuất bán cho những người nuôi cá trong vùng. Đất không phụ công người, sau hơn chục năm sản xuất, gia trại của ông Tam đã cho thu hoạch ngày càng cao, đến năm 2006 gia đình ông đã trả hết vốn vay và bắt đầu có lãi, năm 2007 ông thu từ chăn nuôi lợn thịt, cá thương phẩm, cá giống, cây con gia cầm khác tổng thu được 150 triệu đồng. Từ năm 2008 tới nay, thu lãi gần 100 triệu đồng.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tam còn là CCB gương mẫu, gai dfinh ông năm nào cũng đạt gia đình văn hóa.

Công tác hội