Các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội CCB Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến ngày 3-8-2022, hội cựu chiến binh (CCB) cấp huyện đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, bảo đảm tiến độ, chất lượng và kế hoạch đề ra.

Yên Định là huyện đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành đại hội CCB cấp xã, thị trấn. Đây cũng là đơn vị duy nhất được Hội CCB tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm hội CCB cấp huyện. Để tổ chức thành công đại hội điểm, Hội CCB huyện Yên Định đã làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đúng kế hoạch, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, hoàn thành 4 nhiệm vụ của đại hội với chất lượng tốt. Báo cáo chính trị được chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ được chủ đề và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thiết thực, có tính khả thi cao, phù hợp với đặc điểm của địa phương. Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Điều lệ Hội CCB và hướng dẫn của cấp trên. Số lượng, chất lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội CCB huyện Yên Định khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 phù hợp và có tính kế thừa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Kết thúc đại hội, Hội CCB tỉnh cùng đại biểu 27 huyện, thị xã, thành phố và 1 tổ chức hội trực thuộc đã họp để đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ ra những mặt được và chưa được của đại hội, thống nhất các nội dung chính để các huyện còn lại tổ chức thành công đại hội của đơn vị mình.

Sau hơn 2 tháng triển khai đại hội cấp huyện, 27/27 huyện, thị xã, thành phố và 1 tổ chức hội trực thuộc Hội CCB tỉnh đã tổ chức xong đại hội. Sự thành công của đại hội CCB cấp huyện thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội CCB tỉnh. Ngay sau khi có kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn gửi đến thường trực hội CCB các huyện, thị xã, thành phố và hội trực thuộc. Đồng thời, lựa chọn đơn vị tiêu biểu tổ chức đại hội điểm để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, hướng dẫn các đơn vị tiếp theo tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc, bảo đảm chất lượng, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, Hội CCB tỉnh đã phân công cán bộ trực tiếp phụ trách, theo dõi các đơn vị để nắm chắc các vấn đề liên quan đến đại hội, nhất là công tác nhân sự, qua đó kịp thời khắc phục một số hạn chế, tồn tại để tổ chức thành công đại hội.

Trong quá trình tổ chức đại hội, có 26/28 huyện, thị xã, thành hội và hội trực thuộc bầu cử ban chấp hành khóa mới bằng hình thức biểu quyết dùng thẻ hội viên; có 2 đơn vị là huyện Yên Định và TP Thanh Hóa bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Phạm Văn Minh, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội CCB tỉnh cho biết: Đến thời điểm này, tiến độ và chất lượng đại hội đã hoàn thành, bảo đảm thời gian quy định. Công tác chuẩn bị cho đại hội được thực hiện chu đáo về mọi mặt, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, đề án nhân sự, quy chế làm việc, kịch bản, nội dung đại hội, công tác tuyên truyền và công tác tổ chức đại hội đều được thông qua chặt chẽ. Công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, phát huy trí tuệ của đại hội. Kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, ban kiểm tra và các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban kiểm tra đúng với đề án nhân sự đã được cấp ủy địa phương và đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh xem xét, thống nhất. Kết thúc đại hội đại biểu hội CCB cấp huyện, toàn tỉnh có 5 đơn vị là Vĩnh Lộc, Như Thanh, Quan Hóa, Nga Sơn, Thọ Xuân bầu thiếu ủy viên ban chấp hành; có 2 đơn vị là Nga Sơn và Như Thanh bầu thiếu ủy viên ban thường vụ; có 2 đơn vị là Nga Sơn và TP Thanh Hóa bầu thiếu chủ tịch; có 1 đơn vị là Quảng Xương bầu thiếu phó chủ tịch. Tất cả các đơn vị, nhân sự trúng cử vào các chức danh đều có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.

Một trong những yếu tố quyết định thành công của đại hội là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. 100% huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy có tổ chức CCB đều có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội và đề xuất chính quyền tạo điều kiện về kinh phí tổ chức. Về công tác nhân sự, các huyện, thị, thành ủy đã chủ động phối hợp với Hội CCB tỉnh, tạo sự đồng thuận cao trong việc giới thiệu nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Vì vậy, nhân sự ban chấp hành nhiệm kỳ 2022–2027 đều có số lượng, cơ cấu hợp lý, phần lớn chủ tịch, phó chủ tịch hội CCB huyện là các sĩ quan quân đội nghỉ hưu, có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, có sức khỏe, tâm huyết với công tác hội. Đại hội nhiệm kỳ 2022-2027, các đơn vị đã lựa chọn được vấn đề ưu tiên, khâu đột phá, các giải pháp phù hợp để xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động của hội trong nhiệm kỳ mới đạt hiệu quả cao. Đại biểu dự đại hội có ý thức trách nhiệm cao, các ý kiến tham luận tại đại hội tập trung vào những vấn đề chung của toàn huyện; đồng thời chỉ ra mặt được và chưa được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, qua đó chủ động đề xuất phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Những kết quả đạt được của đại hội đại biểu hội CCB cấp huyện đã đem lại nhiều bài học kinh nghiệm để Hội CCB tỉnh tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 10-2022.

Bài và ảnh: Tố Phương