Trao tặng Kỷ niệm chương Binh chủng Thông tin cho các CCB Thông tin Quân sự Hà Tĩnh
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội, của Binh chủng Thông tin và của đơn vị Thông tin quân sự Hà Tĩnh. Tháng 10/1966 từ một Trung đội thông tin thuộc tỉnh đội Hà Tĩnh được phát triển lên thành Ban thông tin, Đại đội thông tin và thành Tiểu đoàn thông tin trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Hà Tĩnh.
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Thông tin liên lạc là phải " Kịp thời - Chính xác - Bí mật - An toàn ", trong giai đoạn từ năm 1966 đến năm 1975, đơn vị Thông tin quân sự Hà Tĩnh đã không nề gian khổ, vượt mọi khó khăn, phục vụ chiến đấu và chiến đấu trong mọi tình huống, thể hiện tinh thần gan dạ, sự sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, kể cả trong nước hay làm nhiệm vụ Quốc tế trên chiến trường nước bạn Lào. Để đảm bảo mạch máu liên lạc được thông suốt, nhiều đồng chí đã bất chấp mọi hiểm nguy, anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ; nhiều đồng chí sau này đã phấn đấu rèn luyện trở thành chỉ huy cao cấp của đơn vị Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Một số đồng chí ra quân về địa phương vẫn phát huy tốt truyền thống anh hùng của Quân đội và truyền thống của Binh chủng Thông Tin Liên lạc, tiếp tục giáo dục truyền thống cho con cháu, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn

*
*

Chụp ảnh lưu niệm