Tại Sổ vàng truyền thống của Tiểu đoàn còn ghi lại: “Nơi đây, ngày 15-3-1949, Tiểu đoàn 360 (tiền thân Tiểu đoàn 365, thuộc Liên trung đoàn 80-83 Liên khu V). Do đồng chí Hà Vi Tùng – Tiểu đoàn trưởng chỉ huy, đã vận động tiến công, tiêu diệt và bắt sống một đại đội quân Âu Phi và một trung đội Ngụy binh tại khu vực Xuân Hiệp - Cầu Ngói (nay thuộc xã Vĩnh Phương – Nha Trang). Trong đó, có tên Giô – dép ác ôn, đồn trưởng Xuân Phong. Trận Xuân Hiệp – Cầu Ngói là một trong những trận đánh tiêu biểu, ác liệt, mưu trí và chiến thắng vẻ vang của Tiểu đoàn, góp phần tô thắm màu cờ chiến công của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng. Năm 2009 - Tiểu đoàn 365 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây cũng là nội dung sẽ được khắc trên bia.

Hiện nay còn khoảng 70 cựu binh sinh sống tại quê hương Khánh Hòa từng tham gia trận đánh trên. Độ tuổi trung bình ngoài 80, vì vậy, các cựu binh có nguyện vọng muốn dựng bia để ghi lại lịch sử trận đánh, qua đó giáo dục truyền thống vẻ vang cho thế hệ sau. Kinh phí dựng bia do các cựu binh và gia đình Cố tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 365 - Thiếu tướng - Hà Vi Tùng đóng góp.

Theo thiết kế, Bia có chiều cao gần 3 mét, rộng hơn 1 mét, tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Đây cũng là công trình thiết thực, tiến tới kỷ niệm 65 năm trận đánh thắng quân Pháp lịch sử - trận Xuân Hiệp – Cầu Ngói.

Trần Công Thi