Tại Đài tưởng niệm liệt sĩ xã Nghi Đồng (Nghi Lộc, Nghệ An), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã vừa tổ chức Lễ truy điệu, an táng 5 HCLS được quy tập tại tỉnh Tây Ninh, gồm:

- Liệt sĩ Tạ Phúc Từ, sinh năm 1958. Cấp bậc: Thượng sĩ. Chức vụ: Tiểu đội trưởng. Đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Hy sinh ngày 29-8-1978.

- Liệt sĩ Nguyễn Viết Hùng, sinh năm 1950. Cấp bậc: Binh nhất. Chức vụ: Chiến sĩ. Đơn vị: Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Hy sinh ngày 16-4-1978.

Liệt sĩ Trần Bá Cảnh, sinh năm 1958. Cấp bậc: Binh nhất. Chức vụ: Chiến sĩ. Đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Hy sinh ngày 8-4-1978.

- Liệt sĩ Nguyễn Viết Thương, sinh năm 1958. Cấp bậc: Binh nhất. Chức vụ: Chiến sĩ. Đơn vị: Đại đội 5, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Hy sinh ngày 7-4-1978.

- Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiển, sinh năm 1959. Cấp bậc: Binh nhất. Chức vụ: Chiến sĩ. Đơn vị: Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3. Hy sinh ngày 8-5-1978.

Để góp phần phối hợp cùng các đơn vị đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, chúng tôi mong tiếp nhận những thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ từ các cơ quan, đơn vị, CCB và nhân dân cả nước. Mọi thông tin xin gửi về Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”, Báo CCB Việt Nam.

Thành An