Hội viên Cựu chiến binh tại huyện Tháp Mười nhận hỗ trợ từ đại diện đơn vị tài trợ

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tháp Mười triển khai, thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên (HV) CCB ổn định cuộc sống như: vận động cất nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xem xét, hỗ trợ HV tiếp cận với các nguồn vốn, duy trì phát triển các mô hình, câu lạc bộ dành cho HV CCB tại địa phương.

Hội CCB huyện Tháp Mười đã triển khai, thực hiện kế hoạch năm 2022 đến các cấp Hội, trong đó xác định việc hỗ trợ và chăm lo cho HV phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời củng cố, duy trì, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, các tổ hùn vốn cất nhà kiên cố, hùn vốn mua sắm nội thất, mô hình làm vườn, trồng hoa kiểng... Hội CCB huyện và Hội CCB các xã, thị trấn thường xuyên tổ chức sinh hoạt Hội và đến thăm, tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu của HV CCB tại các xã, thị trấn trong huyện. Qua đó, tùy theo nguyện vọng, nhu cầu của các HV thuộc hộ nghèo, cận nghèo để xem xét, kết nối nguồn vốn vay, hỗ trợ, tư vấn các mô hình kinh tế phù hợp.

Qua các buổi sinh hoạt định kỳ có phối hợp tập huấn, HV CCB được trang bị thêm các kiến thức liên quan đến nhiều lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, dịch vụ, từ đó chủ động chuyển đổi mô hình nông nghiệp để cải thiện thu nhập, tạo việc làm cho gia đình và những người xung quanh. Tại các xã: Mỹ Hòa, Hưng Thạnh, Trường Xuân, nhiều HV CCB chủ động chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng sen kết hợp làm du lịch sinh thái hoặc chuyển từ trồng lúa sang nuôi cá, thành lập cơ sở đan ghế nhựa.... Điển hình như anh Huỳnh Trung Hiếu - HV CCB ngụ Ấp 6 B, xã Trường Xuân hiện nay có thu nhập ổn định với mô hình se nhang, ngoài ra, anh Hiếu còn tạo việc làm trong thời gian nhàn rỗi cho 17 lao động tại địa phương. Tại Ấp 1, xã Hưng Thạnh, ông Nguyễn Chí Tài - Chi hội trưởng Chi hội CCB Ấp 1, xã Hưng Thạnh nhiều năm qua duy trì hiệu quả hoạt động cơ sở đan ghế nhựa, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Hiện nay, cơ sở đan ghế nhựa của ông Tài tạo việc làm cho 40 lao động (trong đó có 12 người là con, em CCB, cựu quân nhân) với thu nhập hàng tháng ổn định từ 2,8 - 3,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội CCB huyện và các cấp Hội còn khuyến khích các HV CCB có điều kiện kinh tế khá, giàu hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm làm ăn đối với các HV CCB thuộc đối tượng cận nghèo hoặc còn khó khăn tại địa phương. Hội CCB các cấp trong huyện còn tham gia vận động và tuyên truyền đến HV CCB các thông tin liên quan đến chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; học nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp...

Với sự quan tâm của Hội CCB tỉnh trong hoạt động chăm lo cho HV CCB có nhu cầu về nhà ở, Hội CCB huyện Tháp Mười đã phối hợp, rà soát các trường hợp khó khăn có nhu cầu về nhà ở, lập danh sách đề xuất, xem xét, hỗ trợ. Từ các nguồn vận động, hỗ trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và gia đình đối ứng, đến tháng 3/2022, có 32 căn nhà tình đồng đội với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng đã hoàn thành và bàn giao cho HV CCB khó khăn về nhà ở tại huyện Tháp Mười. Hội CCB huyện còn triển khai mô hình HV CCB tiết kiệm đóng góp Quỹ cất nhà nghĩa tình đồng đội, qua vận động, HV đóng góp, đến nay đã hỗ trợ cất mới 37 căn nhà cho HV có nhu cầu về nhà ở.

Bên cạnh đó, từ tháng 1 đến tháng 3/2022, Hội CCB huyện Tháp Mười đã tổ chức thăm, tặng 95 suất quà (mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng) của Trung ương Hội CCB Việt Nam hỗ trợ cho HV CCB khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và hỗ trợ đột xuất 8 phần quà cho các trường hợp HV CCB đặc biệt khó khăn. Vận động mạnh thường quân tặng 71 phần quà cho HV CCB khó khăn, tổng trị giá hơn 37 triệu đồng...

Với nhiều giải pháp cụ thể trong việc chăm lo đời sống HV CCB tại địa phương, đến tháng 3/2022, số hộ HV thuộc diện khá, giàu là 1.264 hộ (chiếm 61,93%), diện trung bình là 752 hộ (37,19%), cận nghèo là 16 hộ (0,8%), hộ nghèo còn 2 hộ (0,1%). Có 12 xã: Mỹ An, Mỹ Quý, Mỹ Đông, Phú Điền, Mỹ Hòa, Trường Xuân, Láng Biển, Đốc Binh Kiều, Thanh Mỹ, Hưng Thạnh, Tân Kiều và thị trấn Mỹ An không còn hộ CCB nghèo. Trong thời gian tới, Hội CCB huyện Tháp Mười cùng các cấp Hội tiếp tục triển khai phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2022; vận động các nguồn hỗ trợ chăm lo đời sống HV CCB tại các xã, thị trấn. Tiếp tục nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, các cá nhân điển hình trong các hoạt động phong trào. Phối hợp với Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Tháp Mười tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp cho đối tượng quân nhân xuất ngũ, tư vấn giới thiệu việc làm, tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

H.AN