Bản kế hoạch cho khu vực Đông Nam Á đưa ra tầm nhìn và mục tiêu chung cho toàn khu vực, cũng như một số mục tiêu chính cho Việt Nam, Philippines, Malaysia. Nhóm điều phối khu vực Đông Nam Á của Chiến dịch toàn cầu về biến đổi khí hậu 350.org đã thống nhất kế hoạch hành động cho khu vực trong năm nay. Nhóm điều phối gồm ba thành viên đầu tiên đến từ Việt Nam, Philippines và Malaysia.

Trong toàn khu vực này, chiến dịch kỳ vọng sẽ nhận được sự tham gia của 350.000 người trong các hoạt động từ nay tới ngày diễn ra sự kiện chính 24/9. Các bài trình bày, video và các tư liệu truyền thông khác sẽ được thống nhất để sử dụng trong toàn khu vực.

Những vấn đề cần tập trung trong chiến dịch tại khu vực này bao gồm nước biển dâng và mục tiêu hướng tới sử dụng năng lượng tái tạo. Bên cạnh kế hoạch chung, mỗi quốc gia sẽ phải có một hoạt động hay sự kiện “đinh” của riêng mình.

Quỳnh Anh (TH)