Sáng  26/7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo kết quả kiểm phiếu, với 484/484 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96,99% đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021) giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Trong phiên họp chiều nay, Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Sau đó, Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến đến 14 giờ 40 phút, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ nhậm chức.

Theo TTXVN