Tín đồ đạo Cao Đài cùng nhân dân làm vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường.

Để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), thì sự tham gia của các tôn giáo và tổ chức tôn giáo có vai trò rất quan trọng. Nhìn chung, giáo lý các tôn giáo đều có điểm tương đồng, trước hết là những điều răn dạy con người giảm bớt sự ích kỷ, thương yêu nhau, sống từ bi, bác ái, hòa hợp và tôn trọng thiên nhiên, BVMT sống, hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ.

Từ năm 2015, lãnh đạo của 40 tổ chức tôn giáo thuộc 14 tôn giáo tại Việt Nam cùng Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết Chương trình phối hợp BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu với 5 nội dung và 7 mục tiêu, giải pháp.

Đầu năm 2021, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước để tổng kết chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 và ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2025.

Tại các tỉnh, từng tôn giáo trên địa bàn đã chủ động đưa nội dung về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Ðến nay, cả nước có hơn 1.000 mô hình điểm của các tôn giáo về BVMT được triển khai. Ở nhiều địa phương, các tổ chức tôn giáo đã triển khai, xây dựng mô hình hiệu quả, cách làm hay.

T.P Cần Thơ có mô hình “Xử lý rác thải, xây dựng lò đốt rác, trồng cây xanh, bình chữa cháy” ở Hảo Hòa Tự của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Tỉnh Quảng Nam có mô hình “Tổ đoàn kết tôn giáo với công tác BVMT” tại chùa Long Quang, thị trấn Núi Thành; mô hình “Cơ sở tôn giáo cảnh tịnh, thanh nhã và gương mẫu” của các tôn giáo trên địa bàn huyện Quế Sơn…

Đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 144 khu dân cư vùng đồng bào tín đồ các tôn giáo thành lập khu dân cư tự quản BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu, như: Mô hình Cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa và nhân dân tham gia BVMT gắn với đô thị văn minh; Cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn và nhân dân tổ 4, ấp 18 Gia Đình và tổ 7, ấp Ruộng Tre tham gia BVMT gắn với xây dựng tuyến đường kiểu mẫu; nhân dân ấp Bàu Cối và phật tử chùa Huyền Trang tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Hay các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng: chùa Tịnh Nghiêm, giáo xứ Giuse, giáo xứ Micae, miếu Bà Quan Âm, đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tham gia ký kết thực hiện mô hình điểm về BVMT do Ủy ban MTTQ phường Bình Đa (T.P Biên Hòa) phát động...

Tỉnh Quảng Nam có mô hình tuyến đường tự quản về BVMT của các cơ sở thờ tự trên địa bàn xã Cẩm Thanh, xã Cẩm Kim, phường Minh An, Cẩm Châu, Cửa Đại; mô hình "Tổ đoàn kết tôn giáo với công tác BVMT" tại Chùa Long Quang (thị trấn Núi Thành); "Cơ sở tôn giáo cảnh tịnh, thanh nhã và gương mẫu" của các tôn giáo trên địa bàn huyện Quế Sơn; mô hình khu dân cư "BVMT và ứng phó với BĐKH" tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.

Sự hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân, nhân dân, cũng như các cộng đồng tôn giáo đối với phong trào bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu khẳng định vai trò “tốt đời, đẹp đạo” của các tôn giáo, đồng thời đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, tăng cường vận động đoàn kết các tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mai Phương