Huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với UBND xã Thanh Định và Tân Thịnh tổ chức đón nhận và an táng 2 HCLS là liệt sĩ Nguyễn Công Nước và liệt sĩ Bùi Minh Đức.

Liệt sĩ Nguyễn Công Nước ở xã Thanh Định, huyện Định Hóa, nhập ngũ tháng 8-1971, đồng chí đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và hy sinh ngày 24-5-1972 tại măt trận phía Nam, thuộc đơn vị C9, D14, KT. Phần mộ của được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum.

Liệt sĩ Bùi Minh Đức ở xã Tân Thịnh, Định Hóa, nhập ngũ tháng 6-1972, hy sinh ngày 10-4-1977 tại vùng biên giới Đắk Nông trong khi đang làm nhiệm vụ, thuộc đơn vị Đại đội 2, Tiểu đoàn I, tỉnh Đắk Lắk. Phần mộ của Liệt sĩ Bùi Minh Đức được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Hắc Đế, thị xã Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo nguyện vọng của gia đình và sự quan tâm, giúp đỡ của các Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, liệt sĩ Nguyễn Công Nước và liệt sĩ Bùi Minh Đức được đón và an táng tại nghĩa trang quê nhà.  Đây là việc làm tình nghĩa, thể hiện truyền thống của dân tộc Việt Nam, làm dịu đi những mất mát, hy sinh của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thanh Huyền