Tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An vừa tổ chức tiễn Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia (Đội K73 tỉnh Long An) lên đường làm nhiệm đợt 2, giai đoạn 22 (mùa khô 2022-2023).

Sau khi kết thúc đợt 1, Đội K73 Long An khẩn trương củng cố cơ sở vật chất, huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn 22. Qua khảo sát, thu nhận các nguồn tin của CCB trong nước và nhân dân nước bạn cung cấp, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Battambang còn 8 nguồn tin, 25 mộ; tỉnh Pailin còn 17 nguồn tin, 20 mộ liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam chưa được quy tập.

Trước ngày lên đường làm nhiệm vụ đợt 2, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Long An đã tiến hành công tác kiểm tra toàn diện về mọi mặt công tác chuẩn bị của Đội. Khắc phục những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên nước bạn, Đội K73 Long An sẽ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm và quy tập, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trước mùa mưa 2023.

Qua 21 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia từ năm 2001 đến nay, Đội K73 đã tìm kiếm, quy tập được 2.245 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt). Trong đó có 164 hài cốt biết tên và địa chỉ. Riêng trong đợt 1, Đội K73 đã tìm kiếm, quy tập được 41 bộ hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam.

Trung Dũng