Cùng đi với đoàn còn có 15 doanh nhân CCB Việt Nam. Đến dự Đại hội VECONAC 13 có đủ 7 nước thành viên: Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan và Việt Nam. Các đoàn đại biểu Hiệp hội CCB quốc gia Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Đông Ti-mo đã được mời dự với tư cách quan sát viên.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng In-đô-nê-xi-a đã đến dự và đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Sau lễ khai mạc, Đại hội đã làm lễ kết nạp Hội CCB Cam-pu-chia là thành viên chính thức thứ 8 của VECONAC.

Đại hội thông qua 5 khuyến nghị về: Vi phạm nhân quyền ở vùng lãnh thổ Pa-le-xtin bị chiếm đóng; Tuyên bố của VECONAC về khủng hoảng kinh tế; Vấn đề nhân đạo đối với người tị nạn; Mở rộng thành viên VECONAC và xác nhận những nỗ lực đóng góp của các tổ chức thành viên VECONAC. Đại hội cũng bàn việc hợp tác phát triển kinh tế giữa các doanh nhân CCB trong VECONAC.

Đại hội còn thông qua các báo cáo liên quan đến hoạt động của VECONAC và bầu Ban lãnh đạo mới của VECONAC khóa 13 do In-đô-nê-xi-a làm Chủ tịch từ năm 2010-2012. Đại hội VECONAC 14 được quyết định sẽ tổ chức tại Cu-a-la Lăm-pơ (Ma-lai-xi-a) vào năm 2012.

Tin và ảnh: TẠ HƯNG