Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, hôm nay trong không khí sôi nổi chào mừng kỷ niệm 67 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, 68 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 23 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 40 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tại Thủ đô Hà Nội, Hội CCB Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017!

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ, cùng các đại biểu, khách quý đã dành thời gian đến dự với đại hội!

Đại hội chúng ta nhiệt liệt chào mừng 510 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 2,6 triệu hội viên CCB trên khắp mọi miền đất nước về dự đại hội!

Kính thưa Đại hội!

Trong không khí trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ muôn vàn kính yêu - Người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang và các CCB, đã cùng Đảng ta lãnh đạo nhân dân và quân đội ta đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta nguyện giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống cách mạng, mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân đã tặng cho quân đội ta.

Trong giờ phút trọng thể này, chúng ta tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đồng đội, đồng chí thân yêu đã chiến đấu và anh dũng hi sinh trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc; tưởng nhớ đến cán bộ và hội viên CCB nhiệm kỳ IV đã từ trần. Chúng ta nguyện noi gương tinh thần cách mạng của các đồng chí đó.

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ IV, 5 năm qua, CCB cả nước đã luôn luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực học tập, công tác, lao động sản xuất, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội đã có nhiều đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hội đã có nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp và tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Hoạt động đối ngoại của Hội tiếp tục được tăng cường. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu và toàn diện hơn. Tuy nhiên, hoạt động của Hội còn có những mặt hạn chế, yếu kém cần được khắc phục, sửa chữa.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam toàn quốc lần thứ V là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị của toàn Hội. Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng là tổng kết đánh giá một cách khách quan toàn diện kết quả, thành tích và những yếu kém, khuyết điểm, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực nhất trong hoạt động và xây dựng của Hội nhiệm kỳ IV; quyết định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ V; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội CCB Việt Nam cho phù hợp với giai đoạn mới; đồng thời, lựa chọn để bầu ra BCH T.Ư Hội khóa V, nhiệm kỳ 2012-2017 .

Kính thưa Đại hội!

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó, mỗi đoàn đại biểu, mỗi đại biểu chúng ta cần thấu suốt chủ đề của Đại hội đại biểu CCB toàn quốc lần thứ V là: Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới”. Đó là ý chí của đại hội, là vinh dự và trách nhiệm của mỗi đại biểu đối với toàn Hội, là quyết tâm chính trị của CCB cả nước cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, kỷ cương và trách nhiệm, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu hãy tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện của đại hội và bầu được BCH T.Ư Hội khóa mới tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của CCB cả nước. Sự thành công của đại hội sẽ là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ CCB cả nước hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Với niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng và ý chí, nghị lực của CCB Việt Nam, thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 Hội CCB Việt Nam.

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!