Điểm sáng tiếp theo là 7/9 chi hội đạt TSVM xuất sắc, 100% số gia đình CCB đạt gia đình văn hoá và hội viên CCB gương mẫu. Với 100% hội viên xuất sắc, Hội tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống các biểu hiện tiêu cực, TNXH và góp phần tích cực làm ổn định tình hình chính trị ở địa bàn. Việc giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quỹ Hội, thăm hỏi thương binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, rồi thăm viếng khi ốm đau, lúc hội viên qua đời càng được Hội đặc biệt quan tâm...

Bài và ảnh: Phan Đăng Cường