Hiện nay, tôi thấy một số Hội và Chi hội ra nghị quyết: Khi đi họp Hội, ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, các hội viên phải mang huy hiệu CCB trên ngực. Chí lý quá! Đeo, mang huy hiệu là niềm tự hào của mỗi hội viên được mang bên trái tim mình hình ảnh chói ngời của Bác. Song tôi nghĩ, đeo mang huy hiệu còn là ý thức chính trị, là vinh dự, là trách nhiệm vẻ vang. Khi đeo, mang huy hiệu CCB ta sẽ luôn nhớ, luôn tự nhủ mình phải tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phải ra sức xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, không làm gì trái với Điều lệ Hội, luôn phấn đấu xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của Đảng – Chính quyền và niềm tin cậy của nhân dân.

Đeo, mang huy hiệu CCB ý nghĩa như thế, hội viên nào chẳng mong muốn. Tôi hy vọng không phải chỉ ở một số nơi, mà ở tất cả mọi nơi đều ra nghị quyết các hội viên đều phải đeo mang huy hiệu CCB khi hội, họp và những ngày kỷ niệm của non sông, đất nước.

VŨ THIỆN