Hội CCB xã Hương Ngải phối hợp tặng sách vở các cháu học sinh nhân các ngày lễ.

Với vai trò chủ trì phối hợp, Hội CCB xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, T.P Hà Nội chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban CHQS xã trong tổ chức hoạt động của lực lượng Cựu quân nhân (CQN), thông qua hoạt động của các Câu lạc bộ CQN. Hội phối hợp xây dựng kế hoạch tập hợp CQN giao cho Phó chủ tịch Hội phụ trách công tác CQN, thực hiện các nội dung chính là: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp giáo dục, quản lý, kiện toàn các CLB CQN; phát hiện, bồi dưỡng nguồn cán bộ là CQN; thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB, CQN; tham mưu để lãnh đạo địa phương hỗ trợ một phần kinh phí chi cho hoạt động của các CLB CQN…

5 năm qua, Hội phối hợp với Ban CHQS, Đoàn Thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục CQN: Tổ chức 21 buổi thông tin thời sự, phổ biến chế độ chính sách, trợ giúp pháp lý cho gần 2.000 lượt hội viên CCB và CQN; vận động CQN tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương, giữ gìn an ninh chính trị. Phối hợp với Ban CHQS, MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền số CQN được biên chế trong lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện theo kế hoạch; đồng thời, Hội chỉ đạo các chi hội CCB phối hợp chặt chẽ với các CLB CQN gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ ở thôn, xóm về phát triển kinh tế, giữ gìn TTAN.; động viên hàng trăm lượt CQN tham gia tích cực tổng vệ sinh môi trường, giữ gìn thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn; phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Trong giai đoạn 2018-2023, đã có 26 CQN có đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét kết nạp vào Hội CCB Việt Nam. Có đồng chí được kết nạp vào Hội CCB nhưng vẫn sinh hoạt, gắn bó với Câu lạc bộ (CLB) CQN. Về hoạt động tình nghĩa, các hội viên luôn có mặt động viên nhau mỗi khi có việc vui cũng như việc buồn trong gia đình hội viên; đã tổ chức thăm hỏi được 127 lượt hội viên ốm đau, từ trần với số tiền 3-4 triệu đồng/năm.

         Đồng chí Phí Mạnh Vân - Chủ nhiệm CLB CQN thôn 1 cho biết: “CLB CQN luôn nhận được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Hội CCB trong mọi hoạt động.  Chúng tôi luôn ý thức phải gương mẫu từ lời nói đến mỗi việc làm; hoàn thành tốt các nhiệm vụ được thôn xóm giao. Các thành viên trong CLB luôn đoàn kết, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, thường xuyên động viên nhau, chia sẻ những thuận lời và khó khăn trong cuộc sống”.

Ban CHQS xã phối hợp với Hội CCB, Đoàn Thanh niên tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 5 buổi đón tiếp quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương; tổ chức gặp mặt, tặng quà thanh niên nhập ngũ trước mỗi đợt giao nhận quân trang trọng, ý nghĩa. Hội phát hiện, bồi dưỡng được 5 CQN có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu vào nguồn cán bộ của Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp hướng dẫn và hoàn thiện 18 hồ sơ hưởng các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB, CQN. Thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và tuyên truyền CQN là quân nhân dự bị đi huấn luyện đảm bảo 100% kế hoạch; tổ chức 5 buổi tư vấn học nghề, hướng dẫn giới thiệu việc làm, tích cực tuyên truyền, vận động CCN tham gia CLB cho 33 QN xuất ngũ về địa phương. Tham gia vận động, tổ chức lực lượng CQN xung kích đi đầu trong nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Đối với các CLB CQN luôn được kiện toàn và bố trí phù hợp với thực tiễn, mỗi CLB có Ban chủ nhiệm (chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thủ quỹ), kinh phí hoạt động 100% tự đóng góp. Các CLB tích cực vận động hội viên xây dựng quỹ hoạt động, đạt 71 triệu đồng. Nhiều nhất là CLB CQN thôn 2 có quỹ 35 triệu đồng, bình quân 1 triệu đồng/hội viên. Quỹ vốn của các CLB đều được công khai thu, chi; sổ sách ghi chép đầy đủ, chi tiêu đúng mục đích.

         Tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội CCB, Ban CHQS và Đoàn Thanh niên xã Hương Ngải về tổ chức hoạt động CLB CQN giai đoạn 2018-2023, đồng chí Nguyễn Ngọc Tố - Chủ tịch Hội CCB huyện Thạch Thất đánh giá cao kết quả phối hợp của Hội CCB với Ban CHQS, Đoàn Thanh niên xã trong công tác tập hợp CQN. Xứng đáng là đơn vị được chọn tổng kết trước để rút kinh nghiệm chung trong toàn huyện.

                                                                                                    Phí Mạnh Cần