Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 kiểm tra thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: caobangtv.vn

Ban chỉ đạo 515 Quân khu 1 vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) và Đề án xác định HCLS còn thiếu thông tin năm 2022 tại Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cao Bằng và Bắc Kạn, cùng ban chỉ đạo của 4 huyện trực thuộc hai tỉnh.

Đoàn kiểm tra Quân khu 1 đánh giá: Ban chỉ đạo 515 các địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất các chỉ thị, quyết định của trên; các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đề án đặt ra hoàn thành tốt.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, lập bản đồ về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được đẩy mạnh, tạo được đồng thuận cao trong nhân dân. Tìm kiếm, quy tập HCLS được triển khai tích cực, đạt hiệu quả.

Việc phân cấp quản lý sử dụng ngân sách bảo đảm thực hiện các đề án đúng chế độ nguyên tắc, chi tiêu hợp lý, đúng quy định. Có được kết quả trên là do Ban chỉ đạo 515 các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn đã có nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, chủ động khắc phục khó khăn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn đóng quân, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định chính trị-xã hội trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra của Quân khu 1 yêu cầu Ban chỉ đạo 515 các tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận thức đúng công tác tìm kiếm, quy tập HCLS là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

HẢI BIÊN