Lễ ký kết Chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT.

Hiện nay, trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) là một vấn đề lớn, được cả xã hội quan tâm. Uỷ ban ATGT Quốc gia thường xuyên tổ chức những vệt đợt tuyên truyền, khuyến khích mọi người tham gia giao thông an toàn, tự giác chấp hành Luật Giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và xã hội. Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền đảm bảo TTATGT không chỉ còn bó hẹp ở các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị xã hội mà các tổ chức tôn giáo cũng tham gia đồng hành cùng đẩy lùi tai nạn giao thông.

Ngày 26-6, Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 3226 về thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tổ chức tôn giáo, người đại diện, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng chấp hành chính sách, pháp luật về TTATGT trong tình hình mới.  

Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTATGT đối với các chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tổ chức tôn giáo, người đại diện, ban quản lý các cơ sở tín ngưỡng theo quy định tại Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTATGT, kỹ năng phòng tránh, giảm thiểu tai nạn giao thông, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người tham gia giao thông là chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, góp phần nâng cao văn hóa giao thông.  

Các cơ quan chức năng sẽ xây dựng văn bản hướng dẫn các tổ chức tôn giáo triển khai thực hiện đảm bảo TTATGT trong tình hình mới, triển khai các hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về TTATGT. Tuyên truyền, phổ biến trong các lớp bồi dưỡng cho người chuyên hoạt động tôn giáo. Đăng tải văn bản pháp luật về TTATGT và các hoạt động bảo đảm TTATGT trên các website chính thức của các tổ chức tôn giáo. Lồng ghép nội dung thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT tại các hội nghị, lớp phổ biến chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hằng năm cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng. Thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành chính sách, pháp luật về TTATGT của chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và Trang thông tin điện tử của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Hưởng ứng Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 3226 của Bộ Nội vụ và nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT, vừa qua, cơ quan Công an cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh Quảng Nam, Long An, Đắk Nông đã ký kết thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng, ni, phật tử tham gia bảo đảm TTATGT giai đoạn 2023-2026.

Để đảm bảo sự hiệu quả của Chương trình, lực lượng công an sẽ phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTATGT bằng những thông điệp bảo đảm ATGT. Giáo hội Phật giáo cũng lồng ghép kỹ năng tham gia giao thông an toàn, bảo đảm toàn vẹn tính mạng con người theo giáo lý đạo Phật đến tăng, ni, phật tử trong cả nước trong các bài nói truyện, các bài giảng pháp của mình. Hai bên cùng phối hợp khắc phục những bất cập về tình hình TTATGT tại các cơ sở thờ tự Phật giáo, triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT khu vực cổng các cơ sở thờ tự Phật giáo. Đồng thời, triển khai xây dựng các mô hình “Tăng, ni, phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”, trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng Phật giáo, phối hợp tổ chức tập huấn cho tăng, ni trong cả nước làm công tác tuyên truyền, thuyết pháp.

Hoàng Linh