Với khát vọng làm giàu và nghị lực, bản lĩnh của “Bộ đội Cụ Hồ”, ông đã khảo sát đất đai, tìm hiểu các chính sách của Đảng, Nhà nước và chủ trương của Trung ương Hội CCB Việt Nam về xoá đói giảm nghèo, đồng thời tự đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về trồng rừng ở Lạng Giang, Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) và một số huyện ở tỉnh Yên Bái... rồi hạ quyết tâm lập dự án trồng rừng và sản xuất gạch không nung.

Đầu tiên, ông đầu tư vào xưởng sản xuất gạch không nung, thu hút 5-7 lao động, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước sản xuất kinh doanh có hiệu quả, mua được ô tô tải chở vật liệu. Tiếp đó, ông đầu tư vào trồng rừng, tận dụng tiềm năng đất đai ở khu vực biên giới. Qua 5 năm thực hiện, ông đã trồng được 260,7 ha cây bạch đàn, cây keo, 1.000 cây cảnh tùng La Hán, dự án này đã tạo việc làm thường xuyên cho 12 lao động, vào thời vụ sử dụng 70-80 lao đọng.

Hiện nay mô hình kinh tế của ông Nông Văn Mậu đang phát triển tốt, khẳng định hướng làm giàu phù hợp, chính đáng ở khu vực vùng cao biên giới.

Nguyễn Văn Nông