Hội CCB của ngân hàng đã làm tham mưu cho Hội CCB huyện, tạo điều kiện giúp 4.071 hội viên với tổng số tiền 122 tỷ 130 triệu đồng, bình quân mỗi hội viên được vay 30 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80% số hội viên CCB toàn huyện. Nhờ vậy, năm 2009, hộ làm kinh tế giàu có từ 950 hộ tăng lên 1.364 hộ; số hội viên nghèo từ 11,1%, giảm xuống 7,8%, nay chỉ còn 3,3%...

Hội CCB Ngân hàng NN&PTNT huyện Thanh Thuỷ vừa tròn 10 tuổi, song suốt 10 năm liền, Hội luôn đạt TSVM, là lực lượng nòng cốt giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngân hàng đã được được Hội CCB tỉnh Phú Thọ tặng Bằng danh hiệu “Trọn nghĩa nước non - Thắm tình đồng đội”.

Phan Mạnh Quân