Ngày 13-3-2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo, thuộc Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức trước (trong toàn Đảng bộ) Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đạo - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan T.Ư Hội, các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư các chi bộ trong Đảng bộ dự rút kinh nghiệm.

Đại hội được tiến hành đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng; dân chủ trong thảo luận và bầu cử. Đảng viên trong chi bộ đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ với tinh thần trách nhiệm cao. Trong thảo luận xây dựng Nghị quyết, đảng viên trong chi bộ chú trọng đến các nội dung, giải pháp lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Thường trực T.Ư Hội và chỉ đạo hoạt động các cấp Hội. Nội dung bầu cử được Đại hội tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ với tinh thần đoàn kết thống nhất và bầu được cấp ủy, bí thư, phó bí thư với sự tín nhiệm cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội và tại cuộc họp rút kinh nghiệm sau Đại hội, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Đạo ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, tiến hành Đại hội nghiêm túc, chặt chẽ của Chi bộ Ban Tuyên giáo và yêu cầu các chi bộ cần nắm chắc và tổ chức tốt Đại hội trên cơ sở những kinh nghiệm đã rút ra từ Đại hội này.

Từ ngày 16 đến 20-3-2020, các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan T.Ư Hội tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin và ảnh: Quang Vũ - Anh Hải