Kết quả của cuộc điều tra sẽ đưa ra những số liệu tin cậy để giúp cơ quan Trung ương, địa phương vùng DTTS có căn cứ đánh giá chính xác kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2020 và xây dựng chiến lược phát triển vùng DTTS và miền núi đến năm 2030.

Đây là khẳng định của đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại Lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019, do UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, ngày 1-10.

Mục đích của cuộc điều tra thu thập thông tin nhằm cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân cư, tiếp cận cơ sở hạ tầng, kinh tế, nghèo đói, an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế, vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn vùng DTTS để hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê, phản ánh thực trạng của 53 DTTS phục vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc; điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế -xã hội vùng DTTS và miền núi.

Đối tượng điều tra gồm: Nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người DTTS tính đến thời điểm điều tra; các trường hợp chết của các thành viên trong hộ DTTS; điều kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ DTTS; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II và III (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28-4-2017) và các xã, phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng DTTS.

Phạm vi điều tra được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và 3 địa phương có nhiều người DTTS sinh sống là: T.P Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương), tại 440 huyện và tại 5.464 xã.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp thực hiện tốt cuộc điều tra. Đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS, năm 2019. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê, các cơ quan - ban - ngành và chính quyền các cấp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, áp dụng công nghệ thông tin thực hiện tốt các phương án điều tra. Bộ trưởng mong muốn các hộ đồng bào DTTS phối hợp chặt chẽ cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin góp phần và sự thành công của cuộc điều tra.

Lễ ra quân điều tra 53 DTTS được tiến hành đồng loạt trên cả nước vào sáng 1-10-2019, dự kiến có khoảng 15.000 điều tra viên tiến hành điều tra hộ, tương đương 15.000 địa bàn điều tra. So với cuộc điều tra lần đầu (năm 2015), cuộc điều tra lần này, các điều tra viên được hỗ trợ thu thập thông tin trên các phương tiện thông minh, giúp cho việc cập nhật, tổng hợp kết quả điều tra thuận lợi hơn. Thời gian thu thập thông tin điều tra DTTS tại các địa bàn kết thúc ngày 31-10-2019.

Minh Anh