Thay mặt BCH Hội, đồng chí Đậu Xuân Tường, Chủ tịch Hội Trường Sơn 470 báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ I, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II, ghi nhận Hội Trường Sơn 470 là một trong những Hội thuộc tốp đầu của Hội truyền thống Trường Sơn. Các ý kiến thảo luận đều khẳng định, Hội truyền thống Trường Sơn 470 đã tích cực hoạt động, đóng góp công sức vào việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng NTM và đô thị văn minh, tích cực tham gia các nhiệm vụ CT-XH ở cơ sở.
Đại hội bầu BCH nhiệm kỳ II gồm 27 đồng chí. Đồng chí Đậu Xuân Tường,Chủ tịch nhiệm kỳ I tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ II.

DOÃN CHIÊU