Đại hội HDNCCB tỉnh Khánh Hòa là kết quả việc thực hiện Nghị quyết số- 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung. Trên cơ sở đó Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã chỉ đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố xây dựng Hội Doanh nhân CCB. Ngày 31/5/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý (CV/số 1320/QĐ – CTUBND), cho phép thành lập Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa.

Việc thành lập và tiến hành Đại hội HDNCCB lần I, đã đáp ứng sự mong đợi của CCB là chủ của 122 doanh nghiệp, trang trại, gia trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất kinh doanh đa lĩnh vực. Không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo các doanh nhân đoàn kết lại, cùng phấn đấu vì sự phát triển của doanh nghiệp và của kinh tế địa phương.

Đánh giá ưu thế của các doanh nghiệp CCB đã ghi nhận: Tính tuân thủ tốt quy định của pháp luật, tính ổn định cao, chắc chắn trong quản lý điều hành, năng động, giám nghĩ giám làm và đã cơ bản tạo dựng được thương hiệu, uy tín với nhiều khách hàng trong và ngoài nước thời gian dài như: CCB Đỗ Hữu Việt (chủ DN chế biến thủy sản 584 Nha Trang); CCB Nguyễn Xuân Thùy (Taxi Quốc tế Nha Trang); CCB Nguyễn Văn Mý (chủ DN Mỹ Á thị xã Ninh Hòa)… Tuy nhiên, do những khó khăn chung, bị chi phối về vốn, kiến thức pháp luật và hiểu biết môi trường cạnh tranh còn hạn chế, nên việc mở rộng ngành nghề, loại hình kinh doanh và thị trường còn gặp không ít khó khăn.

Ông Đặng Viết Tú, Trưởng ban kinh tế Hội CCB tỉnh Khánh Hòa nhận xét: đội ngũ CCB làm doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh hoạt động chưa gắn kết chặt chẽ, gặp nhiều khó khăn về vay vốn, mở rộng mặt bằng và trình độ quản lý, nắm bắt thị trường...Do không có điều kiện học tập bài bản ngay từ đầu như thế hệ trẻ, nên kiến thức pháp luật trong kinh doanh của các CCB còn khiêm tốn. Việc tập hợp lại một cách chuyên nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho họ giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nắm vững pháp luật, hỗ trợ nhau trong kinh doanh, lợi nhuận thu được sẽ tăng bền vững hơn, đóng góp tích cực hơn nữa vào ngân sách địa phương.

Tất cả đại biểu về dự đại hội lần này đều phấn khởi và nhận định: việc tập hợp, huy động vốn và tạo thêm việc làm cho các CCB sẽ tạo điểu kiện để từng doanh nghiệp phát triển. Đặc biệt, trong xu thế hợp tác, hội nhập và phát triển, với tiềm năng phong phú sẵn có, Khánh Hòa sẽ “lấy lại phong độ” cho các nhà đầu tư quốc tế khi tình hình kinh tế thế giới ổn định trở lại. Vì vậy việc thành lập Hội DNCCB là rất đúng với chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo thế chủ động đón đầu, nắm bắt cơ hội.

Trong những năm qua, Hội CCB Khánh Hòa đã đóng góp rất tích cực vào xây dựng các tổ chức chính trị xã hội, góp nhiều ý kiến giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết sách ổn định chính trị, thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Các CCB luôn gương mẫu đi đầu trong các mặt công tác, vận động nhân dân địa phương chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, giữ vững an ninh chính trị địa bàn, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xóa đói giảm nghèo bền vững...đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi. Việc thành lập Hội doanh nhân CCB Khánh Hòa và đi vào hoạt động, sẽ hỗ trợ đắc lực cho Hội viên là chủ các doanh nhiệp, cho Hội CCB tỉnh nhà về nhiều lĩnh vực, từ đó có điều kiện mở rộng, tổ chức các hoạt động kinh tế của địa phương ngày càng hiệu quả hơn.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao Điều lệ Hội DNCCB; Quy chế làm việc và phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể xã hội…Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 11 thành viên, bầu Ban kiểm tra và các ban liên quan, CCB Nguyễn Xuân Thùy được bầu làm Chủ tịch hội.

Với phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đã được rèn luyện qua chiến trường; thao trường, giờ đây, người CCB lại là các doanh nhân trên thương trường, tinh thần ấy sẽ tiếp bước vững vàng, đoàn kết giúp nhau mở rộng sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với đà tăng trưởng nền kinh tế tỉnh nhà, tranh thủ lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quản lý về mặt nhà nước của UBND, nhất định Hội doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa sẽ trở thành một khối thống nhất, nỗ lực xây dựng Hội và phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế địa phương, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ V Hội CCB Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2012 – 2017).

Trần Công Thi