Ảnh toàn ảnh Đại hội

Trong 2 ngày 4-5/7/2022, Hội CCB huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và đã thành công tốt đẹp. Với chủ để: “ PHÁT HUY BẢN CHẤT TRUYỀN THỐNG “BỘ ĐỘI CỤ HỒ”: TRUNG THÀNH –ĐOÀN KẾT-GƯƠNG MẪU- ĐỔI MỚI; XÂY DỰNG HỘI TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC MỌI NHIỆM VỤ, GÓP PHẦN XÂY DỰNG HUYỆN NGHI XUÂN ĐẠT CHUẨN HUYỆN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU ĐIỂN HÌNH VỀ VĂN HÓA, GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH “.      Đại hội đã hoàn thành các nội dung quan trọng: Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ 2022 – 2027; Tham gia thảo luận vào báo cáo chính trị của Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và báo cáo thực hiện Điều lệ Hội; Bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII.

Báo cáo tại đại hội nêu rõ: Thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội CCB huyện gặp nhiều thuận lợi cơ bản; Đảng bộ và nhân dân huyện nhà  đang ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt huyện Nghi Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới ( NTM ) đầu tiên của toàn tỉnh vào năm 2018. Tình hình kinh tế, xã hội của huyện có sự phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân dân được quan tâm, Quốc phòng - An ninh được giữ vững, cả hệ thống chính trị đang tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhiệm kỳ vừa qua: Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy và Hội cấp trên, trực tiếp là Thường trực Tỉnh Hội và Thường trực huyện ủy; cán bộ, hội viên CCB trong toàn huyện luôn đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Nổ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ các hoạt động của Hội có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng; tổ chức các hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động có hiệu quả. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân. Hội đã thường xuyên chăm lo công tác giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên kiên định vững vàng trong mọi tình huống; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và nguyện vọng chính đáng của CCB, cựu quân nhân và Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tại điạ phương. Hội đã phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ…Hội viên CCB các cấp thể hiện quyết tâm cao, nêu gương, trách nhiệm, hành động quyết liệt, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hội và có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. Bằng uy tín, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong nhiệm kỳ qua đã có 325 hội viên được bầu vào cấp ủy, HĐND các cấp.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ

Trong đó có 159 đồng chí làm Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, Tổ trưởng Tổ dân phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, HĐND, các ban phòng cấp huyên.
Ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, toàn Hội 5 năm liền được tỉnh Hội công nhận hoàn thành XSNV; được TW Hội, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh hội tặng 25 Bằng khen cho tập thể, cá nhân. Huyện ủy, UBND huyện, các cấp ủy, chính quyền tặng 281 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; Hội luôn đứng ở tốp đầu của tỉnh Hội.

BCH Đảng bộ huyện Nghi xuân tặng bức trướng

Đại hội xác định rõ mục tiêu tổng quát công tác Hội nhiệm kỳ 2022-2027 là: Đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB phát huy truyền thống “ Trung thành -  Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng tổ chức Hội TSVM về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của địa phương. Chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCB, quyết tâm chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh, góp phần xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại diện Thường trực Tỉnh hội và huyện ủy huyện Nghi Xuân đều thống nhất đánh giá, ghi nhận và biểu dương Hội CCB huyện Nghi Xuân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; cán bộ hội viên phát huy tốt bản chất, truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ “, luôn gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Nhiệm kỳ tới, Tỉnh hội và lãnh đạo huyện mong muốn Hội CCB huyện Nghi Xuân cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong giai đoạn vừa qua, đổi mới phương thức hoạt động của Hội hướng về cơ sở để tập trung mọi nguồn lực xây dựng huyện Nghi Xuân trở thành huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa, gắn với phát triển du lịch.  Nhân dịp này Huyện ủy đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân tặng Hội CCB huyện: Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới “ góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh “ Đại hội đã thể hiện sự tập trung trí tuệ, dân chủ, đoàn kết; lựa chọn và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 20 đồng chí, đồng chí Trần Văn Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu 12 đồng chí đi dự đại hội cấp tỉnh lần thứ VII.                                                                          

Lê Anh Thi