Báo cáo viên Bộ Tư lệnh  Bộ đội Biên  phòng trình bày tại Hội nghị

Ngày 1-7-2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức hiểu biết về chính sách pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và kỹ năng viết bài. Đối tượng dự tập huấn là lãnh đạo và chuyên viên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam; các phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên có kinh nghiệm truyền đạt các nội dung về chính sách pháp luật Việt Nam về phân giới cắm mốc; về phát triển biên giới trên tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; về giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật nhằm nâng cao ý thức quốc gia  về trách nhiệm bảo vệ biên giới Tổ quốc; ý nghĩa tầm quan trọng   của việc giải quyết dứt điểm vấn đề biên giới trên đất liền giữa việt Nam và các nước láng giềng có chung đường biên giới; việc hoàn thành  xây dụng đường biên giới rõ ràng, chính xác, hiện đại, có giá trị pháp lý  đối với sự phát triển của mỗi nước và hòa bình, ổn định của khu vực; tình hình thực hiện pháp luật  tại các tỉnh có  đường biên giới trong thời gian qua, tình hình phân giới, cắm mốc tại các tỉnh có đường biên giới.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên tăng cường hơn nữa công tác phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin, ảnh: Hồng Thái