Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Đảng CS Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đồng chí Trần Hanh, nguyên Chủ tịch Hội CCB Việt Nam (khóa IV), Chủ tịch Hiệp hội CCB quốc gia Lào cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ ban ngành; Hội CCB Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam; đại diện BMVN anh hùng…đã đến dự và chia vui với các doanh nhân CCB Việt Nam.

Với mục đích tập hợp và đoàn kết các doanh nhân CCB, CQN Việt Nam giúp đỡ nhau đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện giúp đỡ các CCB, thương binh , bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mở rộng giao lưu theo phương châm đoàn kết, nghĩa tình, hợp tác cùng phát triển; Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam là một tổ chức xã hội-nghề nghiệp tự nguyện của các CCB, CQN là doanh nhân đang sản xuất kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 446/QĐ-BNV. Trong đội hình của Hội CCB Việt Nam, từ nhiều năm nay, các doanh nhân CCB Việt Nam luôn phát huy tốt truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” vừa sản xuất kinh doanh giỏi, vừa làm tốt mọi công tác và trách nhiệm xã hội như đóng góp các loại thuế, làm công tác từ thiện, giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động, đặc biệt là các CCB, CQN, con em CCB…Những thành tích ấy của các doanh nhân CCB đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hiệp hội CCB quốc gia Lào nhấn mạnh trong các bài phát biểu chào mừng Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam: “…Hiệp hội cần làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, luật pháp, chính sách Nhà nước để trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp CCB phải là những doanh nghiệp, doanh nhân mẫu mực trong việc chấp hành đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa trong doanh nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động; thực sự là những “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế”- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh.

Với nhiều nội dung hoạt động phong phú, tại Đại hội, các đại biểu đã tôn vinh các BMVN anh hùng, các Anh hùng LLVT, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới là doanh nhân CCB, trao tặng 300 triệu đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Bộ LĐTBXH; vận động thành lập Quỹ của Hiệp hội với hơn 5,7 tỷ đồng; thảo luận, thông qua Điều lệ, bầu Ban chấp hành gồm 93 ủy viên, Ban Thường vụ gồm 19 đồng chí, Đoàn chủ tịch gồm 10 đồng chí, trong đó có 9 đồng chí Phó chủ tịch và một Chủ tịch là đồng chí Lê Văn Kiểm; thông qua Chương trình hành động của Hiệp hội, đặc biệt là các nội dung phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua khó khăn xây dựng doanh nghiệp vững mạnh, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách; xây dựng Hiệp hội, phấn đấu có 80% các tỉnh, thành phố có Hội doanh nhân CCB để Hiệp hội doanh nhân CCB Việt Nam ngày một phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và nhân dân.

Tin và ảnh: QUỐC HUY