BCH Hội Cựu chiến binh thành phố Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong 2 ngày 17 và 18/7/2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.Buôn Ma Thuột đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có đồng chí Từ Thái Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Buôn Ma Thuột;đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo TP.Buôn Ma Thuột cùng hơn 150 đại biểu đại diện cho gần 8.000 hội viên CCB của thành phố.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB TP.Buôn Ma Thuột đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 10/10 chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là Hội CCB từ thành phố đến cơ sở đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để hội viên nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động; tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, hiệu quả vào nghị quyết thường kỳ của cấp ủy đảng và văn kiện đại hội đảng các cấp; chủ động phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những hội viên đủ điều kiện bổ sung vào bộ máy của đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và đã có 304 cán bộ hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, 114 hội viên các cấp trúng cử HĐND, 1.743 cán bộ, hội viên có uy tín tham gia lực lượng nòng cốt chính trị ở cơ sở, giải quyết các “điểm nóng” và những vấn đề nổi cộm ở địa phương.

Trong phong trào phát triển kinh tế, Hội CCB thành phố đã nhận ủy thác với các ngân hàng hơn 59 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Thường trực Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng duy trì kiểm tra, giám sát việc sử vốn vay bảo đảm đúng quy định, phát huy hiệu quả. Từ nguồn vốn trên đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động là hội viên và con em cựu chiến binh, đời sống của số gia đình hội viên được nâng lên, nhiều hộ gia đình hội viên CCB thoát nghèo bền vững, vươn lên khá.

Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, sự nỗ lực vươn lên của hội viên, đầu nhiệm kỳ, Hội CCB thành phố còn 17 hộ nghèo, chiếm 0,2% tổng số hội viên. Trong nhiệm kỳ đã xóa 17/17 hộ nghèo, hiện nay không còn hộ hội viên nghèo, số hộ khá và giàu từ 37,54% năm 2017 nay tăng lên 39,19%, vượt 4,65% Nghị quyết Đại hội lần thứ VI. 100% Chi hội xây dựng được Quỹ đồng đội, lỹ kế hiện nay đạt 8,8 tỷ đồng.

Tham gia vận động xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa bàn dân cư trong xây dựng “Nông thôn mới”; “Đô thị văn minh” đã vận động đóng góp hơn 749 triệu đồng và 882 ngày công làm 37 con đường, hiến tặng 238m2 đất, 80 trụ tiêu, tháo dỡ 60m tường rào, nạo vét 300m kênh mương và làm 01 hội trường tổ dân phố.

Thực hiện tiêu chí an ninh - trật tự, Hội CCB đã phối hợp với công an thực hiện chương trình phối hợp “Hội CCB tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gìn giữ an ninh - trật tự trên địa bàn”. Trong 5 năm, Hội CCB các cấp đã cung cấp 152 tin, bài phản ánh về hoạt động của Hội CCB thành phố. Hội CCB các cấp cũng đã phối hợp với Đoàn thanh niên và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan quân sự cùng cấp tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ và tham gia xây dựng tổ chức Đoàn, Đội ở cơ sở. Trong 5 năm, đã tổ chức được 325 buổi nói chuyện truyền thống cho 155.491 lượt học sinh và Đoàn thanh niên tham dự. Giúp đỡ và dự sinh hoạt với 176 lượt Chi đoàn; giáo dục, cảm hóa được 64 thanh niên chậm tiến bộ.

Với phương châm “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB TP.Buôn Ma Thuột đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu: 100% cán bộ, 90% hội viên trở lên được quán triệt, học tập kịp thời, đầy đủ nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước; 100% hội viên là cán bộ, đảng viên đang công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật; Hội CCB xã, phường phối hợp giáo dục truyền thống cho 2.000 thanh niên, học sinh trở lên mỗi năm; giúp đỡ 2 – 3 chi đoàn thanh niên, cảm hóa  3-4 thanh niên chậm tiến bộ; mỗi năm xây dựng 1 – 3 công trình trong chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị và chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; 1- 2 mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng hội; 1 – 3 công trình CCB tham gia trật tự, an toàn giao thông; phấn đấu mỗi năm tăng từ 1% trở lên hộ hội viên CCB khá và giàu,...

Để hoàn thành thắng lợi 10 chỉ tiêu chủ yếu, Đại hội đã đề ra nhiều nhóm giải pháp lớn để triển khai thực hiện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội CCB thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 26 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 29 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Hải được bầu làm Chủ tịch Hội CCB TP.Buôn Ma Thuột nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân dịp này, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tặng 05 tập thể và 11 cá nhân, Hội CCB Thành phố tặng 25 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

Hương Giang