Quang cảnh Đại hội “Cựu chiến binh gương mẫu”

Sáng   ngày 27 tháng 6 năm 2019, Hội Cựu chiến binh huyện Minh Long tổ chức Đại hội   đại biểu lần thứ VI nhiệm kỳ 2014 - 2019.  

Về dự Đại hội ở Tỉnh   có ông Võ Đình Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Ở huyện có ông Đinh Rèm -   Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Ông Đặng Kính - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông   Ngô Xuân Tịnh -  Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện;   anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Lục, lãnh đạo cựu chiến binh qua các thời   kỳ, lãnh đạo các ngành, đoàn thể trong huyện, lãnh đạo 5 xã, cùng 85 đại biểu   đại diện cho hơn 715 Hội viên Cựu Chiến binh trong toàn huyện đã về tham dự   Đại hội.  

Ông Đinh Chuyền - Phó Chủ tịch CCB huyện thông qua báo cáo công tác thi đua “CCB gương mẫu”

Trong nhiệm kỳ 2014   - 2019, Hội CCB huyện Minh Long đã tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng   và bảo vệ Đảng, chính quyền. Đấu tranh, chống lại làm thất bại âm mưu phá   hoại của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, trật tự   an toàn xã hội ở địa phương. Hội đã phát huy bản chất   truyền thống “anh Bộ đội cụ Hồ”, xây dựng tổ hội trong sạch, vững   mạnh. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo   đức Hồ Chí Minh”. Chú trọng đẩy mạnh việc giúp nhau làm kinh tế, giảm   nghèo trong hội viên, xóa nhà tạm; tích cực tham gia giáo dục truyền   thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Đồng thời thực hiện tốt các chế độ chính   sách, lợi ích hợp pháp cho hội viên. Giúp đỡ được 108 hộ gia đình hội viên   cựu chiến binh thoát nghèo, xóa 25 nhà tạm cho hội viên cựu chiến binh nghèo.   Tạo điều kiện cho gần 329 hội viên vay, nâng tổng dư nợ  hơn 12 tỷ đồng   để giải quyết việc làm, đầu tư làm ăn phát triển kinh tế gia đình...Trong 5   năm qua các cấp hội đã thành lập 6 mô hình, nâng tổng số mô hình trong toàn   huyện lên đến 21 mô hình do hội cựu chiến binh quản lý.  

Ông Phạm Trung trao tặng giấy khen cho các cá nhân và tập thể

Nhiệm kỳ 2019 - 2024 Hội CCB huyện Minh Long tiếp tục   phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời dựa vào    tinh thần đoàn kết vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất truyền   thống “ Bộ đội cụ Hồ” và luôn gương mẫu, đổi mới trong mọi hoạt động. Gương   mẫu thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư   tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm   nghèo, làm kinh tế giỏi” với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và xây   dựng Hội trong sạch, vững   mạnh, thường xuyên tăng cường   công tác giáo dục chính trị  tư tưởng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh   chính trị vững vàng và quan điểm lập trường cách mạng cho cán bộ, hội viên   CCB...  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Đinh Rèm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của Hội CCB   huyện Minh Long nhiệm kỳ (2014 - 2019) đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ đến   cần tập trung thực hiện hiệu quả những nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác   giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo   đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng cho hội viên và tuyệt đối tin   tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước. Đồng thời kiên quyết   đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù   địch. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục phát huy   tinh thần thi đua yêu nước, cựu chiến binh gương mẫu, giúp nhau thoát nghèo   trong hội viên...  

Tại Đại hội đại biểu Hội CCB huyện lần   thứ VI (nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội   đại biểu Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi sắp đến. Tại Đại hội, Hội cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen cho 1   tập thể CCB   huyện; trao tặng giấy khen của UBND huyện và hội cựu chiến binh huyện cho 08 tập   thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào cựu chiến binh   gương mẫu nhiệm kỳ 2014 - 2019.  

Cũng tại Đại hội, Hội cựu chiến binh huyện cũng đã trao 2 sổ tiết   kiệm cho 2 hội viên nghèo, mỗi sổ tiết kiệm có trị giá 5 triệu đồng, trích từ   nguồn quỹ đồng đội của hội cựu chiến binh huyện./.  

Thái Học