Ngày 22-7, Hội CCB thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2022 – 2027). Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa lần thứ VII lần này với tinh thần: Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”; tích cực xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ thị xã, xây dựng quê hương Ninh Hòa giàu đẹp, văn minh.

  Đại tá Nguyễn Văn Á, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, đại diện Thị ủy, HĐND, UBND…thị xã và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 3416 Hội viên trong toàn Thị hội đã về dự.

Theo báo cáo tại đại hội: Nhiệm kỳ qua (2017 – 2022),  Hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ là hội viên Cựu chiến binh đương chức đảm nhiệm các vị trí chủ chốt trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Tham gia nhiều ý kiến, góp phần thực hiện nghị quyết ở địa phương, đóng góp xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và công tác giới thiệu nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua Đại hội có 215 hội viên Cựu chiến binh tham gia các cấp ủy đảng; có 12 đồng chí Chủ tịch Hội được bầu vào Đảng ủy ở cơ sở.

Hội đã tích cực bồi dưỡng giới thiệu những hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả nhieemmj kỳ qua có 35 cán bộ, hội viên được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số đảng viên trong toàn Hội là 1.059 đồng chí, chiếm tỷ lệ 29,3% so với tổng số hội viên. Hội đã tích cực tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa UBND và Hội Cựu chiến binh cùng cấp, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền các cấp ở địa phương vững mạnh.

Tham gia tích cực công tác tuyên truyền vận động và học tập Luật bầu cử, tham gia hiệp thương, lựa chọn nhân sự, phân công cán bộ tham gia vào các ban bầu cử, tổ bầu cử, bám sát địa bàn, giám sát chặt chẽ, phối hợp hướng dẫn cử tri thực hiện bầu cử đúng luật, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV; bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn Hội có 189 hội viên tham gia ứng cử, kết quả có 169 đồng chí trúng cử, đạt tỷ lệ 87,83% (trong đó HĐND thị xã 4, HĐND xã, phường 165 đồng chí); có 18 cán bộ là Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường. Tham gia củng cố kiện toàn Mặt trận các đoàn thể và bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, có 245 hội viên tham gia công tác Mặt trận và các đoàn thể, có 59 đồng chí trúng cử trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố. Đây là lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân. Toàn Hội đã tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI, giai đoạn 2014 - 2019.

Hoạt động tình nghĩa ngày càng được nhân rộng, tổng quỹ Hội trên 1,4 tỷ đồng đồng, bình quân đạt 397.000 đồng/hội viên, đạt 110,2%; trong 05 năm đã vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ nạn nhân chất độc da cam, quỹ khuyến học, bão lụt thiên tai với tổng số tiền hơn 1,45 tỷ đồng; đặc biệt trong công tác vận động hỗ trợ hội viên và Nhân dân do ảnh hưởng cơn bão số 12 cuối năm 2017, toàn Hội vận động được 648 triệu đồng và 20 tấn gạo. Trong vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, toàn Hội đã vận động được 466 triệu đồng, đã hỗ trợ hội viên và người dân khó khăn trong khu cách ly, phong tỏa, ủng hộ quỹ Vaccin và hỗ trợ các chốt trực phòng, chống dịch ở các xã, phường (trong đó Trung ương Hội và Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 54 triệu đồng).

Công tác giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế trong Hội được thực hiện hiệu quả, bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực như: khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, nguồn vốn vận động giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế. Ngoài ra Hội còn vận động hội viên giúp nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau công lao động, giống cây trồng vật nuôi. Bên cạnh đó, Hội vận động các mạnh thường quân, những hội viên khá, giàu giúp đỡ những hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo, trong 05 năm đã giảm được 32 hộ nghèo. Hội đã phối hợp Chi hội doanh nhân CCB thị xã Ninh Hòa vận động được 620 triệu đồng, xây 09 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên có khó khăn về nhà ở (trong đó Hội CCB tỉnh hỗ trợ 04 nhà với số tiền là 240 triệu đồng).

Hội đã tổ chức nghiêm túc hội nghị Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 – 2021; qua tổng kết phong trào, đã đánh giá và rút ra nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế, nhiều mô hình làm kinh tế giỏi được nhân rộng. Toàn Hội hiện có 24 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 02 hợp tác xã do Cựu chiến binh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, 3 tổ hợp tác, 26 trang trại, 75 gia trại, hộ kinh doanh dịch vụ 121 hộ thu hút được 1.146 lao động. Hàng năm, có 369 hội viên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (trong đó: Cấp Trung ương 07, cấp tỉnh 20, cấp huyện 66, cấp xã, phường 276); hộ hội viên khá, giàu 2.274/3.488 hộ đạt 65,2%, tăng so với nhiệm kỳ trước 82 hộ.

Có thể nói phong trào Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau giảm nghèo đã thật sự có hiệu quả, luôn chăm lo đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên, được các cấp, các ngành và Nhân dân đánh giá cao, qua đó Hội đã góp phần đóng góp tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra Hội còn duy trì hoạt động có hiệu quả 39 Con đường Cựu chiến binh tự quản”, thực hiện 03 tiêu chí: An ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; mô hình thắp sáng đường quê, mô hình Câu lạc bộ bảo vệ môi trường, mô hình Camera giám sát về an ninh trật tự…đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hội Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa đã đi qua chặng đường 32 năm xây dựng và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của đất nước, của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã. Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, các thế hệ Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa nguyện phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” cùng với Đảng bộ và Nhân dân thị xã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ XIX. Ra sức quyết tâm thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh và thị xã đề ra, xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện, ngang tầm với nhiệm vụ và vị thế của một đoàn thể chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin của Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Ninh Hòa giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã bầu 19 thành viên vào BCH nhiệm kỳ VII (2022 – 2027), đồng chí Huỳnh Văn Thoại được bầu làm chủ tịch Hội và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội CCB tỉnh Khánh Hòa.

                                                                               Công Thi