Trong phong trào xóa đói giảm nghèo, Hội CCB đã vận động hội viên giúp nhau xây dựng 16 mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả đang được nhân rộng, xây dựng 13 ao cá tình nghĩa, hỗ trợ vốn, vật tư nông nghiệp, cây con giống và công lao động quy ra tiền tương đương hơn 200 triệu đồng (không tính lãi), cùng với hơn 528 triệu đồng từ 13 tổ hùn vốn đã giúp cho 5 hội viên cất nhà, 126 HV cải tạo 9,5 ha vườn tạp thành vường chuyên canh cây ăn trái, mua lúa giống, heo giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… giúp hội viên khó khăn phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội CCB Đại Hải còn lập 2 dự án chăn nuôi heo và phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân được 471 triệu đồng… Nhờ những nguồn vốn ấy, có 49 hội viên đã vươn lên thoát nghèo. Ở đây, Hội đã xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa, 11 căn nhà tình thương giúp hội viên khó khăn, động viên, thăm hỏi nhau lúc ốm đau.

Công tác hội