Đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và các đồng chí Phó chủ tịch T.Ư Hội, lãnh đạo Hội CCB 8 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, lãnh đạo các ban trong cơ quan T.Ư Hội đã nồng nhiệt đón tiếp và làm việc với Chủ tịch nước.

Thay mặt toàn thể cán bộ, hội viên Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Trần Hanh trân trọng báo cáo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trong 23 năm xây dựng và hoạt động vừa qua, tổ chức Hội được mở rộng và phát triển tới tất cả các vùng miền của đất nước và 34 bộ, ngành ở T.Ư với 2,6 triệu hội viên CCB và hơn 1 triệu CQN. Gần 5 vạn hội viên CCB được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong cấp ủy đảng các cấp, 10 vạn hội viên tham gia công tác chính quyền; 5 vạn hội viên là cán bộ đương nhiệm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể và 34 bộ ngành trung ương. CCB luôn là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa bàn; giúp nhau xóa đói giảm nghèo góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương như Phong trào “Kho thóc CCB”, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”…, năm 2011 đã xóa được trên 5.500/11.000 nhà dột nát cho CCB, giảm gần 30.000 hộ nghèo; hiến hàng vạn m2 đất làm đường giao thông; Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được đẩy mạnh ở khắp các địa phương. Trên 5.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại do các cựu chiến binh làm giám đốc, chủ nhiệm đã góp phần giải quyết việc làm cho 20 vạn lao động. Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp cựu chiến binh đã tích cực ủng hộ hàng tỷ đồng làm nhà tình nghĩa, hỗ trợ khắc phục hiệu quả thiên tai, tham gia hoạt động từ thiện xã hội...

Những vấn đề nóng, những ý kiến của hội viên CCB ở cơ sở về tình hình đất nước, về hoạt động của Hội CCB đã được đại diện các cấp Hội phản ánh trung thực, trực tiếp với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong buổi làm việc này. Các đại biểu đã kiến nghị Đảng, Nhà nước cần có chính sách giúp Hội Cựu Chiến binh phát huy hơn nữa vai trò của một đoàn thể chính trị xã hội; bày tỏ mong muốn lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo chặt chẽ quản lý Nhà nước, kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh quốc phòng tại các địa bàn trọng điểm, thực hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền trong sạch vững mạnh, xử lý nghiêm những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân; tích cực triển khai đưa nghị quyết Trung ương 4 đi vào cuộc sống.

Lắng nghe ý kiến bày tỏ của các đại biểu, Chủ tịch nước biểu dương những cống hiến của các thế hệ Hội Cựu chiến binh, khẳng định Cựu chiến binh Việt Nam là lực lượng tuyệt đối trung thành của Đảng, xứng đáng là một đoàn thể chính trị xã hội, đại diện ý chí quyền lợi của cựu chiến binh, thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Thực tiễn cuộc sống trong suốt những năm qua cho thấy, quyết định của Đảng, Nhà nước ta về thành lập Hội CCB Việt Nam là hết sức đúng đắn. Qua quá trình hoạt động, Hội CCB Việt Nam đã khẳng định tốt vai trò, vị trí của mình trong cuộc sống xã hội, hoạt động có hiệu quả cao. 23 năm xây dựng và hoạt động, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã và đang là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là cơ sở.

Thông báo một số nét về tình hình kinh tế xã hội, Chủ tịch nước cho rằng trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các đoàn thể chính trị xã hội cùng các ban ngành phải phối hợp thực hiện tốt ba vấn đề quan trọng được Đảng xác định là:* kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng của xã hội.*

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn các ý kiến đóng góp và hứa sẽ chuyển tải đầy đủ đến các đồng chí trung ương để cùng bàn và thực hiện. Chủ tịch nước cũng khẳng định sự tin tưởng các Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận mới của đời thường, nêu gương sáng cho các thế hệ con em, tiếp tục đóng góp cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.

Mai Anh