Trong 5 năm qua, tranh thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy, phối hợp với các ban, ngành, Hội CCB đã phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Diên Khánh, tập trung thực hiện đề án và chương trình xây dựng NTM đã đặt ra. Kết quả, 17/17 xã hoàn thành và được phê duyệt đề án xây dựng NTM. Đồng thời tích cực vận động CCB gương mẫu tham gia chương trình. Qua đó, toàn Huyện hội đã có 36 hộ gia đình hội viên hiến đất, dời hàng rào phục vụ công trình giao thông nông thôn với tổng số trên 6 nghìn mét vuông đất. Tham gia xây dựng các công trình, dự án…giải tỏa 23 tuyến đường với tổng chiều dài trên 11 nghìn mét, với tổng giá trị cây cối, hoa màu và sự tham gia đóng góp của hội viên và nhân dân lên đến trên 3,5 tỷ đồng. Các hội viên tích cực giúp nhau sản xuất kinh doanh giỏi, xóa nghèo, toàn Huyện hội có 242 hội viên đạt sản xuất giỏi các cấp, 75% hộ khá giàu (chỉ còn 1 hộ nghèo). Tích cự tham gia phong trào bảo bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã cảm hóa 64 đối tượng lầm lỡ, xa vào nghiện hút, vi phạm pháp luật trở thành người lương thiện.
Tiêu biểu trong phong trào là các Hội CCB xã Diên Điền, Diên An, Diên Phước…với mô hình “Đội tự quản thu gom rác thải”; mô hình “Thắp sáng đường quê và đoạn đường tự quản”…đạt hiệu quả cao, góp phần chiếu sang đường quê, làm giảm đáng kể các tai tệ nạn xảy ra.
Qua phong trào, 98% hội viên trong tổng số 1.251 hội viên CCB toàn Huyện hội đạt danh hiệu CCB gương mẫu, qua đó uy tín của CCB ngày càng cao, vì vậy đã có 302 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền đoàn thể tại địa phương.

Công Thi