Đ/c Trần Trung Thực, Hội viên CCB xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, điển hình tiên tiến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Hội Cựu Chiến binh Hà Tĩnh được Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đánh giá là đơn vị triên khai thực hiện có hiệu quả, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng, xứng đáng là những tấm gương “ Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

    Để đưa Chỉ thị 05-CT/TW vào cuộc sống, Hội CCB tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành các kế hoạch, hướng dẫn đến các cấp hội học tập và triển khai thực hiện các nội dung theo Chỉ thị 05-CT/TW. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch công tác hội hàng năm và cả nhiệm kỳ. Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác xây dựng Đảng và những chuẩn mực đạo đức của CCB Việt Nam “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới”, tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp Hội có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Điểm nổi bật của Hội Cựu Chiến binh Hà Tĩnh là luôn chủ động trong công tác tư tưởng, đặc biệt chú trọng tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng để cán bộ hội viên tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu đi đầu bảo vệ Đảng, chính quyền, thực sự là những tấm gương cho thế hệ trẻ học tập, noi theo. Ông Hoàng Trọng Thâm, Phó Chủ tịch Hội CCB Hà Tĩnh cho biết: “ Hơn ai hết CCB là những người lính thấu hiểu sâu sắc giá trị của độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội mà biết bao đồng bào, đồng chí, đồng đội  đã chiến đấu và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cao cả mà Đảng và Bác Hồ đã  lựa chọn. Vì lẽ đó, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh ở Hà Tĩnh".

Đ/c Phạm Quang Hiệp, Chủ tịch Hội CCB xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, điển hình tiên tiến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

     Thực tế cho thấy, sau sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung trong đó có Hà Tĩnh, được sự quan tâm của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp uỷ chính quyền địa phương nên nhân dân vùng bị ảnh hưởng đã nhanh chóng khắc phục, từng bước ổn định cuộc sống. Thế nhưng, một số phần tử cực đoan cấu kết với các đối tượng phản động của đảng " Việt Tân " lợi dụng sự cố môi trường biển để tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, xúi dục, kích động một số bà con ở vùng biển ( chủ yêu là phụ nữ và trẻ em " tụ tập đông người, tổ chức tuần hành đến trụ sở chính quyền đòi yêu sách bất hợp pháp. Trước tình hình đó, Hội CCB tỉnh được Thường trực tỉnh uỷ giao phối hợp với các cơ quan, ban ngành trong dó có Hội phụ nữ và Đoàn thanh niên để tổ chức lực lượng tuyên truyền, vận động bà con nhân dân không nghe theo những lời xúi dục của các phần tử xấu. Thường trực Hội CCB tỉnh đã xây dựng kế hoạch để hướng dẫn và chỉ đạo các cấp Hội tổ chức thực hiện, trước hết là tham gia cùng địa phương trong việc tuyên truyền vận động và giám sát kê khai thiệt hại để được hưởng chính sách đền bù đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, công khai dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mặt khác, các cấp Hội từ huyện đến xã phải tổ chức một lực lượng hội viên CCB, CQN có kinh nghiệm, có uy tín, có sức khoẻ để khi cần thiết theo yêu cầu của cấp uỷ chính quyền địa phương là lực lượng chính đi đầu tuyên truyền vận động nhân dân. Điển hình như Hội CCB huyện Lộc Hà đã huy động 1.200 hội viên CCB tham gia lực lượng bảo vệ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối được cấp uỷ, chính quyền đánh giá cao và nhân dân rất tin tưởng.

Xác định giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm, tình cảm của các thế hệ Cựu Chiến binh. Ban Thường vụ các cấp hội dã chủ động cùng với các cấp bộ đoàn ký kết, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình phối hợp mang chủ đề phù hợp với nội dung hoạt động của hội, của đoàn thanh niên. Chương trình phối hợp “ Tăng cường bồi dường lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “. Các cấp hội đã bồi dường hàng chục ngàn đoàn viên, thanh niên ưu tú đẻ giới thiệu kết nạp vào Đảng, đồng thời tổ chức giáo dục, cảm hoá hàng trăm thanh thiếu niên hư hỏng trở thành người tốt.

Các tập thể, cá nhân được vinh danh tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổ chức

      Một trong những điểm sáng của Cựu Chiến binh Hà Tĩnh là thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “ CCB gương mẫu “; đặc biệt là phong trào “ Toàn Hội chung sức xây dựng nông thôn mới “. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong quân đội trở về, các Cựu Chiên binh tỉnh Hà Tĩnh với bản lĩnh người lính và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” một lần nữa lại tỏa sáng trên trận tuyến mới, cùng với các cấp, các ngành ở địa phương xây dựng vầ phát triển kinh tế xã hội gắn với các phong trào thi đua. Bằng sự gương mẫu của mình lớp lớp cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) Hà Tĩnh đã và đang là lực lượng nòng cốt, đi đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đô thị văn minh với nhiều cách làm chủ động sáng tạo, góp phần cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu đề ra trở thành điểm sáng của cả nước.

     Xác định tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, các cấp Hội đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về ý nghĩa, mục đích của chương trình. Đăng ký đảm nhận những phần việc phù hợp với đặc điểm của tổ chức Hội; đồng thời đề ra kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp, sát với tình hình thực tế tại địa phương với phương châm “rõ việc, rõ người, rõ địa chỉ và rõ kết quả”. Đồng thời phát động phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"... Từ đó, mỗi phong trào do Hội phát động nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, hội viên.

     Với khẩu hiệu "CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công, hiến đất" các cấp Hội đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên hiến gần 900.000m2 đất, hơn 14.000m tường rào, tháo giỡ di dời 1.632 lều ốt, hàng vạn cây có giá trị kinh tế cao, tiêu biểu như: Đồng chí Nguyễn Hữu Tạo - Chủ tịch hội CCB xã Sơn Lam, Hương Sơn hiến 1500m2 đất làm đường giao thông nông thôn; CCB Phạm Huy Hùng - xã Đức Vĩnh, Đức Thọ hiến 880m2 xây dựng khu thể thao; CCB Nguyễn Xuân Đại, Đức Đồng, Đức Thọ tự nguyện bỏ ra gần 300 triệu đồng để xây cầu dân sinh cho học sinh dến trường an toàn; CCB Trần Đức Vượng - xã Sơn Mai, Hương Sơn hiến 630m2 đất làm nhà văn hóa thôn...Ngoài hiến đất hiến công trình cán bộ, hội viên còn nhận đóng gần 32.000 cột mốc giới, tham gia hơn một triệu ngày công làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, quyên góp hỗ trợ nhiều tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhà văn hóa, tu sữa NTLS...    

     Để nâng cao đời sống cho hội viên, góp phần thực hiện tiêu chí về thu nhập trong xây dựng NTM, Hội CCB tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB giúp nhau phát triển kinh tế". Nhằm giúp cho hội viên nghèo có vốn phát triển sản xuất, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 770 tỷ vốn vay ủy thác và hàng chục tỷ đồng CCB cho nhau vay không tính lãi để phát triển kinh tế gia đình. Tích cực động viên, khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho hội viên tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Mỗi hội viên CCB không ngừng phấn đấu vươn lên, tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào trồng trọt và chăn nuôi. Đến nay toàn tỉnh có 2.974 mô hình CCB làm kinh tế giỏi; trong đó có 176 doanh nghiệp; 198 Hợp tác xã, Tổ hợp tác; 2.600 Trang trại, Gia trại, hộ sản xuất kinh doanh có thu nhập từ 200 triệu đến hàng chục tỷ đồng. Nhiều mô hình đã thành điểm sáng trong xây dựng NTM như: CCB Lê Văn Bình - xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân là mô hình kinh tế tổng hợp gắn với du lịch NTM; CCB Phạm Thái Đoài - xã Kỳ Bắc, Kỳ Anh với mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản với số lượng lớn; CCB Đinh Văn Đề - xã Đức Giang, Vũ Quang với mô hình nuôi ong lấy mật, trồng rừng, nuôi cá chép giòn; CCB Nguyễn Hữu Tạo - xã Sơn Lâm, Hương Sơn với mô hình hợp tác xã nuôi hươu lấy nhung và trồng cây ăn quả có múi...phong trào CCB làm kinh tế giỏi đã và đang góp phần giải quyết việc làm cho con em nông thôn, giảm hộ nghèo CCB xuống còn 3,04%, tăng hộ khá giàu lên gần 60%.

    Thực hiện chủ trương về xây dựng “Vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu” trong xây dựng NTM, các cấp Hội đã động viên cán bộ, hội viên xóa bỏ vườn tạp, xây dựng vườn chuẩn, vườn xanh - sạch - đẹp và đăng ký xây dựng vườn mẫu theo 5 tiêu chí. Động viên cán bộ, hội viên giúp nhau về quy hoạch, tư vấn kỷ thuật và hỗ trợ ngày công...Đến nay đã có gần 7000 hội viên đăng ký xây dựng vườn mẫu, trong hội thi vườn vẫu do tỉnh phát động có 760 vườn CCB đạt giải từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh có vườn CCB Nguyễn Mạnh Bá - xã Hương Trà, Hương Khê đạt giải đặc biệt cấp tỉnh.

     Trên lĩnh vực môi trường có các phong trào “CCB tham gia bảo vệ môi trường”, “Đoạn đường CCB tự quản”, “Hàng cây xanh CCB”, gần đây là phong trào “Phân loại rác thải tại gia đình CCB” đang được hưởng ứng tích cực không chỉ trong các cấp Hội, hội viên mà đã lan toả trong cộng đồng khu dân cư. Nhiều Hợp tác xã, tổ hợp tác môi trường do CCB làm chủ đang hoạt động ngày càng hiệu quả như mô hình Hợp tác xã môi trường Tây Sơn, Hương Sơn do CCB Nguyễn Chí Thành làm giám đốc. Hội đã chủ động cùng MTTQ và đoàn thể chính trị phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường ký kết chương trình giám sát về “Bảo vệ môi trường, đối phó biến đổi khí hậu” và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

  Với những thành tích mà Hội CCB Hà Tĩnh đóng góp trong thời gian qua là minh chứng cho kết quả triển khai và thực hiện cuộc vận động “ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh “; Thiếu tướng Nguyễn Đức Tởi, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh cho biết:” Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh rất tự hào trong đợt vinh danh sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Tỉnh uỷ Hà Tĩnh tổ chức, toàn Hội có 1 tập thể và 4 cá nhân được Tỉnh uỷ vinh danh, rất xứng đáng đại diện cho hàng vạn hội viên CCB và hàng trăm tổ chức cơ sở hội phấn đấu “ Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh “ tô thắm hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ đã được Đảng, Bác Hồ giáo dục, rèn luyện trưởng thành, dù dã về đời thường nhưng vẫn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của Anh Bộ đội Cụ Hò, toả sáng trong phong trào thi đua Cựu Chiến binh Hà Tĩnh làm theo lời Bác dạy..

                                                              Bài và ảnh: Lê Anh Thi