Ngày 9/6, Hội CCB tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Hội Doanh nhân CCB tỉnh tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động CLB CCB giúp nhau làm kinh tế năm 2023. Gần 200 hội viên tham dự.

Toàn tỉnh hiện có 24 CLB CCB giúp nhau làm kinh tế với hơn 1.200 hội viên. Những năm qua, Hội CCB tỉnh phối hợp tuyên truyền, vận động được nhiều hội viên tự nguyện tham gia, xây dựng các tổ/nhóm với mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp: mô hình 5+1, hỗ trợ con giống - cây giống; nhiều mô hình phát triển kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình… Nhờ đó, đời sống hội viên tăng lên rõ rệt, khoảng 70% hội viên CCB có đời sống khá giàu; đến cuối năm 2022, chỉ còn 20 hộ hội viên nghèo chuẩn tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các CLB CCB giúp nhau làm kinh tế, thời gian tới Hội tiếp tục tăng cường vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình để có tư cách pháp nhân; phấn đấu đến năm 2028 có 50% hội cấp xã có CLB CCB giúp nhau làm kinh tế, có hợp tác xã, có trang trại, gia trại do CCB làm chủ.

THÙY HƯƠNG