Mẹ Teresa - biểu tượng của hòa bình và lòng bác ái.

Cuốn sách kỷ niệm 25 ngày Mẹ Têrêsa qua đời dự kiến được phát hành vào tháng 9-2022. Cuốn sách do tác giả Jim Towey viết, có tựa đề “Yêu và Được Yêu” với nội dung xuyên suốt cho thấy Mẹ Têrêsa đã tin rằng nhu cầu lớn nhất của con người là yêu và được yêu như thế nào. Đây sẽ là tác phẩm cung cấp những câu chuyện chưa từng được biết về cuộc đời của Mẹ Têrêsa.

Tác giả cuốn sách - luật sư Jim Towey là người làm việc toàn thời gian và làm tình nguyện viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau cho các tu sĩ Dòng “Thừa sai Bác ái”, phục vụ người nghèo ở 139 quốc gia trên toàn cầu. Ông là cố vấn và là bạn của Mẹ Têrêsa trong 12 năm, đồng thời giúp Mẹ Têrêsa quản lý nhiều công việc pháp lý khác nhau.

Chứng kiến sự tận tụy của Mẹ Têrêsa đối với người nghèo đã tạo ra những ảnh hưởng vô cùng sâu sắc đến ông. Đó cũng chính là lý do khiến ông Jim Towey đề nghị được giúp đỡ trong bếp của Dòng “Thừa sai Bác ái” và sau đó rời bỏ công việc và cuộc sống mưu sinh để trở thành tình nguyện viên toàn thời gian cho Mẹ Têrêsa với tư cách là một phụ tá đặc biệt cho Mẹ.

Tiền bản quyền từ cuốn sách sẽ được quyên góp cho Dòng “Thừa sai Bác ái” và các hoạt động từ thiện khác phù hợp với công việc của Mẹ Têrêsa.

Minh Hà