Đến hết tháng 7, Hội CCB tỉnh Quảng Bình nhận được hàng trăm bài dự thi tìm hiểu Truyền thống Hội CCB Việt Nam và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII. Ban Tổ chức cuộc thi đang gấp rút lựa chọn những bài viết có chất lượng tốt gửi bài về T.Ư Hội.

Qua khảo sát, phân loại bước đầu cho thấy các bài gửi về đều thể hiện tính nghiêm túc; chủ đề, nội dung đều bám sát vào đề cương do Ban Tuyên giáo T.Ư Hội hướng dẫn. Đó là việc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ và các kỳ Đại hội của Hội CCB Việt Nam cho toàn thể hội viên CCB và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên hội viên giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng Hội vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc tổ chức cuộc thi bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất; động viên được cán bộ, hội viên và các đối tượng khác tham gia, có sức lan tỏa trong tổ chức Hội và trong nhân dân.

Về câu hỏi số 7, hầu hết các bài thi đều viết về những con người, sự việc được “tai nghe, mắt thấy” các lứa tuổi CCB trong tham gia phòng, chống Covid-19. Là các gương điển hình trong vận động đóng góp “Quỹ vắc-xin”, trong tham gia “Tổ Covid cộng đồng”; “Tổ chốt tình nguyện giữ vững vùng xanh, tổ tình nguyện tham gia bệnh viện dã chiến, tổ vận động quyên góp lương thực thực phẩm trong những ngày giãn cách”. Nhiều bài viết có tính thời sự cao, chỉ rõ việc hiện nay trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực có nhiều thách thức và cơ hội đan xen, đòi hỏi vai trò hội viên cần đổi mới về tư duy hoạt động để thích ứng. Hội cần xây dựng mô hình hoạt động cho sát với thực tế của địa phương, khẳng định vai trò của Hội trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu dân cư, là chỗ dựa tinh thần cho nhân dân, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Thăm hỏi kịp thời hội viên khi ốm đau bệnh tật, chia sẻ động viên gia đình hội viên khó khăn, tổ chức tang lễ cho hội viên theo đúng quy định của Hội CCB Việt Nam...

Mạnh Hóa